Pandemins påverkan på arbetsmiljön – webbinarium 17 mars

Den 17 mars arrangerar vi ett webbinarium där fördjupar oss i hur pandemin påverkade organisationer och näringsliv, hur hemmakontoren fungerade och varför klarade Sverige omställningen till distansarbete så bra?

När covid-19-pandemin startade tidigt våren 2020 valde de flesta länder, inklusive Sverige, att rekommendera anställda att arbeta på distans för att minska smittspridningen på arbetsplatser och vid resor till och från arbetet. Vilka konsekvenser fick detta för näringslivet, hur fungerade hemmakontoret och varför klarade medarbetare i Sverige omställningen så bra?

Anmäl dig till webbinarium

Datum och tid: 17 mars 13.30-15.30 Kostnadsfritt!

PROGRAM

13.30 Välkommen!

Arbetsmiljöåtgärder i det svenska näringslivet under coronapandemin – en ögonblicksbild under 2020

Medverkande:
Annette Nylund, analytiker/processledare Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet vid distansarbete

Medverkande:
Gunnar Aronsson, professor emeritus i arbetsorganisation och hälsa, Stockholms universitet
Ulf Lundberg, professor emeritus biologisk psykologi, Stockholms universitet

Arbetsmiljö i organisationer vid utbrott av epidemier och pandemier

Medverkande:
Anna Nyberg, universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv, Uppsala universitet

Pandemin är över – för den här gången. Hur förbereder vi oss inför nästa och vilka erfarenheter kan vi använda när vi inte har en pågående pandemi?

Medverkande:
Annette Nylund, Gunnar Aronsson, Anna Nyberg

Sammanfattning och avslutande reflektioner

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Projekt som presenteras vid webbinaret: