2 träffar(sida 1 av 1)
  • Samverkan

Besök från EU-Osha

Många tips och råd kring nätverk och kontaktpersoner, samt fördjupad förståelse för varandras arbete. Det var kontentan av besöket från EU-Osha där tillförordnad direktör gästade oss. – Vi har hört många exempel idag som kommer att hjälpa oss i vårt arbete, säger William Cockburn.