Myndigheten på Forum Jämställdhet

För andra året i rad deltog Myndigheten för arbetsmiljökunskap på Forum Jämställdhet i Karlstad, 7–8 februari. Denna gång tillsammans i monter med Arbetsmiljöverket, under parollen – Jämställd arbetsmiljö!

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens och arrangeras årligen av Sveriges Kvinnoorganisationer. Konferensen är för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställdhetsarbete, både inom privat, offentlig, facklig och ideell sektor. En bredd på runt 100 talare, med en blandning av seminarier, intervjuer, brandtalsserier och praktiska metodverkstäder lockade över 1200 besökare. Även ett 40-tal utställare fanns på plats.

Under årets konferens kunde besökarna välja att lyssna till över 100 talare; politiker, internationella experter, forskare, aktivister och praktiker delade med sig av kunskap och verktyg för att skapa mer jämställda verksamheter.

– Årets konferens var väldigt givande, både vad det gäller kontakter och respons på myndighetens arbete. Jag tycker verkligen att vi nådde ut med vårt budskap att arbetsmiljö är en jämställdhetsfråga och våra tygkassar med det snygga trycket blev en succé! Säger Karin Sjöberg Forssberg, processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

På plats i montern förde Generaldirektör Nader Ahmadi, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) och biträdande generaldirektör för Arbetsmiljöverket Håkan Olsson ett samtal om varför det är viktigt med en jämställd arbetsmiljö och vilka utmaningar som väntar för jämställdhet och arbetsmiljö i framtiden.

Två forskare i montern

Sara Göransson, som är aktuell med myndighetens projekt ”Hot och våld från tredje part i arbetslivet” föreläste om resultatet om utsatthet inom offentliga verksamheter med inriktning på vård, skola och omsorg. Anne-Charlott Callerstig, som är en av forskarna i myndighetens projekt ”Sexuella trakasserier, en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser” berättade om projektet och svarade på frågor i montern.

Sara Göransson föreläste om myndighetens projekt ”Hot och våld från tredje part i arbetslivet.

– Det var roligt att två av våra forskare var med och att vi delade monter med Arbetsmiljöverket. Såklart ger det också tyngd åt arbetet när våra generaldirektörer deltar tillsammans med vår jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, säger Karin Sjöberg Forssberg, processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Anne-Charlott Callerstig berättar om projektet ”Sexuella trakasserier, en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser.