Vem tar ansvar för framtidens arbetsliv?

Offentlig sektor står inför stora utmaningar med framtida kompetensförsörjning. Enligt SKR:s personalprognos behövs 410 000 personer anställas till kommuner och regioner inom en tioårsperiod. Den 8 december arrangerade Länsstyrelsen i Skåne en konferens med fokus på kompetensförsörjning, jämställdhet och arbetsmiljö.

Inbjudna föreläsare till konferensen ”Vem tar ansvar för framtidens arbetsliv?” var experter inom arbetsmiljö och jämställdhet, fast med olika perspektiv och insikter. Från Myndigheten för arbetsmiljökunskap medverkade Karin Sjöberg Forssberg och Camilla Wengelin. Martina Skrak från Länsstyrelsen Skåne var med och arrangerade konferensen.

Martina Skrak jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen Skåne:

format_quote

Jag tror och hoppas att det här kan vara startskottet på ett fortsatt samarbete kring frågorna. Vi behöver dela med oss av kunskap, erfarenhet och praktiska exempel. Vi behöver varandra och vi behöver dela med oss.

Koppla samman arbetsmiljö och jämställdhet

Karin Sjöberg Forssberg presenterade sin forskning om förutsättningarna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete med kopplingar till jämställdhet. Utifrån resultaten i forskningen gjorde Karin några medskick till politiker, chefer och ledare som utifrån sina respektive roller har möjlighet att påverka.

 • Arbetsmiljöfrågorna behöver lyftas till den organisatoriska nivån.
 • Skapa drivkrafter för arbetsmiljöarbete: tillräckliga resurser, nödvändiga prioriteringar.
 • Koppla samman arbetsmiljö och jämställdhet.
 • Säkerställ att kompetens om arbetsmiljö och betydelser av kön (normer och värderingar) finns på arbetsplatser.

Karin passade även på att berätta om några pågående projekt med ett tydligt genusperspektiv som myndigheten arbetar med. Ett projekt sammanställer kunskap om sexuella trakasserier – en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser, hot och våld i arbetslivet med fokus på vård, skola, omsorg samt en uppföljning av användningen av statsbidrag inom vård och omsorg.
.

Bild från vänster: Malin Cato, Charlotta Undén, Karin Sjöberg Forssberg, Anna Johansson Milovanovic och Martina Skrak.

Föreläsare under dagen:

 • Martina Skrak, jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen Skåne
 • Anna Johansson Milovanovic, jämställdhetsstrateg, Arbetsmiljöverket
 • Karin Sjöberg Forssberg, analytiker, Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Malin Cato, projektledare, Arbetsmiljöverket
 • Charlotta Undén, förhandlare, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Moderator för dagen var Heidi Avellan, samhällsdebattör och politisk chefredaktör på Sydsvenskan. Ett av Heidis specialintressen är jämställdhet vilket märktes väl i hennes engagemang för frågan.

Till vänster moderator Heidi Avellan med Martina Skrak jämställdhetsstrateg vid Länsstyrelsen i Skåne.

Ny rapport jämför villkoren mellan mans- och kvinnodominerade yrken

Martina Skrak, jämställdhetsstrateg vid Länsstyrelsen Skåne inledde dagen med att presentera en nyligen släppt rapport som jämför arbetsvillkoren på lokalnivå mellan mans- och kvinnodominerade yrken. Martina presenterade specifika siffror gällande Skåne, men rapporten innehåller statistik från 16 länsstyrelser och totalt 224 kommuner. Kommande år kommer Länsstyrelsen Skåne fokusera på ekonomisk jämställdhet och arbetsvillkor. Eftersom kommunerna efterfrågar praktiska exempel påbörjas ett arbete med att samla in exempel som är enkla att ta sig av och pröva.

De övergripande slutsatserna i rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren?” visar att:

 • Deltid är vanligare i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket får konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten och fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
 • Sjukfrånvaron är högre i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket bland annat indikerar bristande jämställdhet vad det gäller arbetsmiljö.
 • Antalet medarbetare per chef är klart högre i kvinnodominerade yrkesgrupper trots att de känslomässiga kraven är högre och förutsägbarheten är lägre jämfört med mansdominerade yrkesgrupper.

Från ord till handling

Arbetsmiljöverket arbetar med arbetsmiljö både på strategisk nivå och i praktisk handling. Anna Johansson Milovanovic  berättade om jämställdhetsintegrering av regeringens arbetsmiljöstrategi och arbetsmiljön i politiskt styrda organisationer.

Malin Cato och Anna Johansson Milovanovic från Arbetsmiljöverket.

Malin Cato projektledare vid Arbetsmiljöverket beskrev erfarenheter från inspektioner på Sveriges alla akutsjukhus åren 2022-2023. Inspektionen på akutsjukhusen visade bland annat etisk stress hos personalen, brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, otillräcklig introduktion, obalans mellan krav och resurser samt exkludering av vissa yrkesgrupper.

Jämställd arbetsgivarpolitik

Charlotta Undén från Sveriges kommuner och regioner (SKR) gav i sin föreläsning en beskrivning av SKR:s arbete med en jämställd arbetsgivarpolitik.

I det arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogrammet beskriver SKR nio viktiga punkter för att främja jämställdheten i kommuner och regioner. Programmet är fyllt med fakta och vägledning samt beskriver varför arbetsgivare ska arbeta med jämställdhet.

Mer information:
Länsstyrelsen Skåne – Jämställdhet
Arbetsmiljöverket – Jämställdhet i arbetsmiljön
Sveriges kommuner och regioner – En jämställd arbetsgivarpolitik