Besök från EU-Osha

Många tips och råd kring nätverk och kontaktpersoner, samt fördjupad förståelse för varandras arbete. Det var kontentan av besöket från EU-Osha där tillförordnad direktör gästade oss. – Vi har hört många exempel idag som kommer att hjälpa oss i vårt arbete, säger William Cockburn.

Onsdag 17 maj fick vi besök av William Cockburn, tillförordnad direktör inom EU-Osha, EU:s informationsbyrå inom arbetsmiljö. Med sig hade han kollegan Elke Schneider, senior expert i arbetsmiljöfrågor. Båda har arbetat länge inom organisationen och är stationerade i Bilbao, Spanien.

William berättade om byråns arbete och utmaningar, och om de praktiska verktyg de använder sig av. Han informerade även om EU-Oshas e-guider och riskbedömningsverktyg, samt om OSHwiki, ett uppslagsverk på internet som innehåller artiklar om arbetsmiljöfrågor.

Vi informerade om våra projekt

Från myndighetens håll informerade vi om några av våra kunskapssammanställningar, riktlinjer och rapporter och det faktum att vi översätter en del av våra produkter till engelska. Gästerna fick även en presentation om det undervisningsmaterial som vi producerat för högstadieelever om arbetsmiljö, samt om jordbrukares psykosociala arbetsmiljö och hälsa, som är ett internationellt projekt. Även våra riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet- kränkande särbehandling och mobbning intresserade William och Elke.

Under mötet utbyttes råd och förslag på användbara nätverk och kontakter till fördel för våra olika projekt.

Nationella nätverket med på länk

Det nationella nätverket för EU-Osha var med på länk då William förklarade vikten av att vi arbetar med vårt ”tripatite structure” som innebär den trepartstruktur som både EU-Osha och medlemsstaterna bygger på inom arbetsmiljöområdet. Det innebär att regeringen, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer samarbetar.

–  Den här dagen bekräftade att Sverige är ledande när det gäller förståelse och praktisk hälsa i arbetslivet. Ni har också ett fungerande samarbete mellan parterna. Vi har hört om exempel idag som kommer hjälpa oss i vårt arbete, säger William Cockburn.

Generaldirektör Nader Ahmadi och nätverksansvarig inom EU-Osha, Tim Tregenza.

Under en av våra planeringsdagar i Saltsjöbaden hade vi Tim Tregenza, senior nätverksansvarig inom EU-Osha som föreläsare. Vi fick ta del av hans syn på ”The role of Focal Points” och information om vad organisationen och nätverket arbetar med.