Jämställda arbetsplatser – för arbetsmiljöns skull

Den 9 oktober samlades 24 representanter från olika organisationer för en träff i nätverket ”Genus och arbetsmiljö”. När nätverket träffas står alltid genusmedvetet arbetsmiljöarbete på dagordningen, och vid det här tillfället fick deltagarna även höra mer om myndighetens pågående projekt ”Hot och våld i arbetslivet”.

Deltagarna i nätverket ”Genus och arbetsmiljö” representerar myndigheter, arbetsmarknadens parter, lärosäten, arbetsmiljöaktörer, företagshälsan, parterna och regeringskansliet. Syftet med nätverket är att byta erfarenheter och få inspiration till ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete.

Karin Sjöberg Forssberg, processledare vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
format_quote

Genusmedvetet arbetsmiljöarbete handlar om att skapa organisatoriska förutsättningar som möjliggör goda arbetsvillkor för alla oavsett kön eller könsidentitet. I ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete synliggörs resursfördelning men även förväntningar, villkor och möjligheter när det gäller lärande och yrkesutveckling liksom organisationens kultur och jargong. Ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete hjälper oss att förstå vad som kan orsaka olika arbetsmiljöproblem och varför det är svårt att få förändring.

Presentation av ”Kansliet för hållbart arbetsliv”

Magnus Jonsson vid ”Kansliet för hållbart arbetsliv” inledde med en kort beskrivning av pågående arbete. Kansliet, som inrättades av regeringen 2021, arbetar med att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. I dagsläget fokuseras arbetet i huvudsak på tre områden; grupper med svag förankring i arbetslivet, delar av arbetslivet där sjuktalen är höga samt verksamheter med goda förutsättningar för arbete högre upp i åldrarna. Uppdraget kommer att rapporteras i slutet av januari 2024.

”Hot och våld i arbetslivet” ett av våra pågående projekt

Professor Sofia Wikman och filosofie doktor Sara Göransson, författare och experter i arbetet med kunskapssammanställningen ”Hot och våld i arbetslivet”.

Speciellt inbjudna till nätverket var professor Sofia Wikman och filosofie doktor Sara Göransson som på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap arbetar med en kunskapssammanställning med fokus på hot och våld i arbetslivet. Projektet fokuserar på utsatthet för hot och våld från tredje part inom offentliga verksamheter med inriktning vård, skola och omsorg.

Karin Sjöberg Forssberg, processledare:

format_quote

Det var stort intresse för att höra om projektet. Vi fick stryka punkter för att deltagarna skulle få höra mer om arbetet och ställa frågor till Sara och Sofia. Såklart är det roligt när det finns stort intresse för vårt arbete. Samtidigt är det ytterst allvarligt att hot och våld från tredje part inom vård, skola och omsorg är så utbrett. Vi har bland annat fått höra Kommunal vittna om hur tuff arbetsmiljön blivit för deras medlemmar.

En del av arbetet i projektet innebär att titta på inkomna arbetsskadeanmälningar mellan åren 2002–2022. I Sverige ska arbetsskador anmälas till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket och det är i första hand arbetsgivarens ansvar att göra anmälan.

Utifrån det totala antalet anmälningar har projektgruppen sorterat ut dem som har ett samband med hot och våld inom offentlig sektor. Eftersom statistiken visar att hot och våld är som mest utbrett inom vård, skola och omsorg kommer arbetet i nästa steg fokusera på att göra analyser inom dessa verksamheter.

Läs mer om:

Projektet ”Hot och våld i arbetslivet”

Kansliet för hållbart arbetsliv (Regeringskansliet)

Genusmedvetet arbetsmiljöarbete (Suntarbetsliv)

Genusmedvetet arbetsmiljöarbete (Tidningen arbetsliv)