Tillsammans med Arbetsmiljöverket på Forum Jämställdhet

Den 7–8 februari samlas över 1000 deltagare i Karlstad för att medverka på Forum Jämställdhet. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med, ansvarar för eller är intresserade av jämställdhet. Precis som förra året kommer vi att medverka i programmet och med en utställarmonter. Nytt för i år är att vi även får sällskap av Arbetsmiljöverket i vår monter.

Ett rekordstort antal deltagare kan välja ur ett program med över 100 talare; i programmet varvas politiker från höger och vänster med internationella experter, forskare, aktivister och praktiker som alla delar med sig av kunskap och verktyg för att skapa mer jämställda verksamheter.

Karin Sjöberg Forssberg representerar myndigheten vid årets upplaga av Forum Jämställdhet.
format_quote

Förra årets konferens var givande, både vad det gäller kontakter och respons på vårt arbete. Nya kontakter som bland annat lett till vår medverkan i olika sammanhang. Våra publikationer var eftertraktade förra året, så till årets konferens har vi skräddarsytt utbudet och tagit med oss större upplagor.

Vårt bidrag till programmet är en föreläsning med Sara Göransson, aktuell med projektet ”Hot och våld från tredje part i arbetslivet”. Projektet fokuserar på utsatthet för hot och våld från tredje part inom offentliga verksamheter med inriktning vård, skola och omsorg. En del av arbetet innebär att titta på inkomna arbetsskadeanmälningar mellan åren 2002–2022. I sin föreläsning ger Sara en bild av det som hittills visat sig i genomförda analyser.

Tillsammans med Arbetsmiljöverket i monter 9

Från myndigheten kommer Camilla Wengelin, Karin Sjöberg Forssberg, Johan Stenmark och generaldirektör Nader Ahmadi att delta; och från Arbetsmiljöverket kommer sex medarbetare samt vikarierande generaldirektör Håkan Olsson att tjänstgöra under konferensen.

Tillsammans med Arbetsmiljöverket har vi ringat in några ämnen som båda myndigheterna arbetar med, men utifrån olika perspektiv. Under de två dagarna kan besökare bland annat ställa frågor och diskutera tillsynsinsatser mot hot och våld i skolan, hantering av arbetsskadeanmälningar relaterade till hot och våld, sexuella trakasserier samt arbete med jämställdhet i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

Samtal i montern – Nader Ahmadi, Håkan Olsson och Paulina Brandberg

Vi kommer att genomföra aktiviteter i vår gemensamma utställarmonter. Under rubriken ”Samtal i montern” kommer jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg tillsammans med Nader Ahmadi och Håkan Olsson att föra ett samtal om varför det är viktigt med jämställd arbetsmiljö och utmaningar för jämställdhet och arbetsmiljö i framtiden. Samtalet sker i vår monter den 8 februari på förmiddagen.

Forskare i montern – Sara Göransson, Anne-Charlott Callerstig och Karin Sjöberg Forssberg

Under rubriken ”Forskare i montern” kommer Sara Göransson och Anne-Charlott Callerstig berätta om arbetet i två pågående projekt ”Hot och våld i arbetslivet från tredje part” och ”Sexuella trakasserier, en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser”. Samtalen sker i utställarmontern förmiddag och eftermiddag den 7 och 8 februari. Utöver de schemalagda samtalen kommer Sara och Anne-Charlott finns tillgängliga i montern för frågor om projekten.

”Hot och våld från tredje part” presenteras av Sara Göransson. Sara är forskare, arbetsmiljöexpert och filosofie doktor i psykologi.

Tillgänglig för frågor om ”Sexuella trakasserier, en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser” är Anne-Charlott Callerstig, forskare och filosofie doktor i genusvetenskap.

I montern finns även teknologie doktor Karin Sjöberg Forssberg från myndigheten som berättar gärna om sin forskning om organisatoriska villkor som främjar eller begränsar systematiskt arbetsmiljöarbete i könssegregerade offentliga verksamheter.

Hoppas vi ses i monter 9

Utöver de schemalagda samtalen kommer medarbetare från båda myndigheterna att finnas tillgängliga för att prata pågående projekt och hur våra verksamheter många gånger berör samma ämne – men med olika och kompletterande perspektiv.

Mer information:
Projekt – Hot och våld från tredje part i arbetslivet
Projekt – Sexuella trakasserier, en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser

Webbplats – Forum Jämställdhet
Webbplats – Arbetsmiljöverket, jämställdhet i arbetsmiljön