play_circle_outline

Säkra personförflyttningar

Här hittar du – Säkra personförflyttningar en forskningsbaserad guide för bättre arbetsmiljö!

Vem är guiden till för?

Chefer, medarbetare och skyddsombud som vill förbättra arbetsmiljön och skapa säkra personförflyttningar för både utförare och vårdtagare inom:

  • hälso- och sjukvård
  • tandvård
  • omsorg inom offentlig och privat regi – hemsjukvård, hemtjänst, personlig assistans och ambulansvård.
play_circle_outline

Ladda ner guiden

Här kan du ladda ner den forskningsbaserade guiden för säkra personförflyttningar eller se en inspelning från lanseringswebbinariet.

Ladda ner guidenom säkra personförflyttningar Se lanseringswebbinariumför säkra personförflyttningar

Så är guiden uppbyggd

Guiden består av fem steg som syftar till att skapa förutsättningar för säkra personförflyttningar genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

  1. Starta upp och förankra
  2. Undersök och analysera
  3. Identifiera och bedöm risker
  4. Planera och genomför åtgärder
  5. Följa upp och utvärdera

Fem punkter för säkrare personförflyttningar i stunden

Till stöd för värdering av risker i den aktuella förflyttningssituationen

1. Kommunicera med vårdtagarenexpand_more

Berätta för vårdtagaren vad som kommer att hända när förflyttningen genomförs. Kommunikationen får vårdtagaren delaktig i sin vård samt skapar tillit och trygghet.

2. Ta reda på vad vårdtagaren kan göra självexpand_more

Ta reda på vilken förmåga vårdtagaren har att förflytta sig själv. Kan vårdtagaren hjälpa till?
Finns det omständigheter som kan påverka en förflyttning, som ökad fallrisk eller risk för trycksår?

3. Välj säkert arbetssättexpand_more

Förflyttningen ska vara säker för dig som vårdpersonal. Kan du utföra förflyttningen själv eller måste ni vara flera?
Finns lämplig arbetsutrustning till hands? Finns det andra riskfaktorer att ta hänsyn till så förflyttningen kan genomföras på ett säkert sätt?

4.Ta dig tillräckligt med tid expand_more

Om du bedömer att du inte har det, se över hur du kan påverka det och låt inte tiden utgöra en riskfaktor.

5.Säkerställ att du har utrymmeexpand_more

Varje situation skiljer sig åt. Hur ser lokalen ut? Finns det något som står i vägen för förflyttningen?

För vägledning i vardagen  – affisch och snabbguide

Tillsammans med guiden finns utskriftsbar affisch och snabbguide för säkra personförflyttningar i stunden som kan finnas som ett stöd i det dagliga arbetet. Ladda ner, skriv ut och använd på er arbetsplats!

attach_fileAffisch (PDF)attach_fileSnabbguider (PDF)

Friska arbetsplatser belastar rätt

I Sverige och i Europa har en kampanj som heter ”Friska arbetsplatser belastar rätt” genomförts under åren 2020-2022. I Sverige valde Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket tillsammans med arbetsmarknadens parter att bland annat satsa på temat ”Arbete med människor – säkra personförflyttningar”

Denna guide är en del av satsningen för att bidra till att skapa säkra personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige.

Läs mer om kampanjer som främjar en hälsosam arbetsmiljö via den Europeiska arbetsmiljöbyråns webbsida.