Vi skapar rätt förutsättningar för säkra personförflyttningar

Sedan i januari i år pågår arbetet med att ta fram en praktisk forskningsbaserad guide för hur arbetsplatser kan arbeta strategisk och praktisk för att åstadkomma säkra personsförflyttningar.

Guiden riktar sig till arbetsplatser inom hälso- och sjukvård och omsorg, och syftet är att förhindra eller minska risken för arbetsrelaterad ohälsa till följd av personförflyttningar, samt förebygga incidenter som orsakar skador på patient eller vårdpersonal. Arbetet är just nu inne i sitt slutskede och lansering sker i december.

format_quote

Vi är glada att få skriva om säkra personförflyttningar där forskning kan komma till praktisk nytta för arbetsplatser inom hälso- och sjukvård och omsorg. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar att lyfta frågan och processen för att skapa säkra personförflyttningar.

Charlotte Wåhlin, arbetsmiljöforskare vid Linköpings universitet och projektledare för guiden.

Guide för förebyggande arbete inom säkra personförflyttningar

Varje år tar Arbetsmiljöverket emot omkring 2600 anmälningar om belastningsolyckor och sjukdomar från vårdpersonal inom hälso- och sjukvård och omsorg. Kvinnor står för majoriteten av anmälningarna där nio av tio drabbade är kvinnor. Den vanligaste orsaken till att en belastningsolycka uppstår är lyft eller förflyttning. Tanken är att guiden som Myndigheten för arbetsmiljökunskap tar fram ska leda till att fler organisationer och arbetsplatser ska vilja och ha möjlighet att arbeta strategiskt och förebyggande, vilket förväntas resultera i säkra personförflyttningar.

Arbetsplatser i det praktiska arbetet

Förhoppningen är att guiden även ska leda till färre incidenter med patienter, färre skador på patienter och minskad arbetsrelaterad ohälsa orsakat av personförflyttningar. Guiden lyfter bland annat fram betydelsen av det förebyggande arbetet och samverkan, metoder för kartläggning och riskbedömning, utbildningsfrågor, olika typer av åtgärder samt arbetsutrustning. Målgruppen för guiden är bland annat chefer, skyddsombud och medarbetare i organisationer där personförflyttningar förekommer.

format_quote

Guiden lyfter fram vikten av att arbeta systematiskt och hälsofrämjande och beskriver hur en arbetsplats kan göra detta genom att följa en arbetsprocess i fem steg. Den lyfter fram vikten av samverkan mellan chef, medarbetare och skyddsombud och arbetsprocessen går hand i hand med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ambitionen är att de metoder och arbetssätt som presenteras ska vara smidiga att integrera i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

Liv Nilsson, processledande analytiker.

På gång inom området säkra personförflyttningar

Den 28 oktober hålls ett webbinarium om säkra personförflyttningar. Under webbinariet presenterar Arbetsmiljöverket resultatet från sina inspektioner inom vård- och omsorgsyrken.

Guiden Säkra personförflyttningar lanseras i december, håll utkik i våra sociala medier och på vår webbplats efter vårt lanseringswebbinarium där du får veta mer.
I februari 2023 startar ett nytt delprojekt inom den pågående forskningsstudien (PAWSS) om säkrare personförflyttningar vid Region Östergötland. Just nu söker man enheter inom vård och omsorg som vill delta i studien.

Läs mer och anmäl din enhet till att delta i forskningsstudie om personförflyttningar.

Mer om personförflyttningar