play_circle_outline

Lansering av säkra personförflyttningar

Den 14 december lanserades Säkra personförfyttningar - en forskningsbaserad guide för bättre arbetsmiljö. Här kan du se en inspelning från webbinariet.

En av de vanligaste risksituationerna där arbetsskador kan uppstå för hälso- och sjukvårdspersonal är vid personförflyttningar.  

Med hjälp av den kunskap som finns inom området idag har vi utvecklat en forskningsbaserad guide som beskriver hur arbetsgivare och medarbetare tillsammans kan arbeta strategiskt och praktiskt för att skapa säkra personförflyttningar. Förhoppningen är att guiden ska ge kunskap för att förhindra eller minska risken för arbetsrelaterad ohälsa till följd av lyft av vårdtagare, och undvika incidenter som orsakar skador på patient eller vårdpersonal.  

Guiden riktar sig till dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare. Den tar upp bakgrund och viktiga förutsättningar för säkra personförflyttningar och tyngdpunkten ligger på det praktiska arbetet genom en arbetsprocess i fem steg. De fem stegen utgår från och är tänkt att smidigt kunna integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En viktig del av det praktiska arbetet handlar om riskbedömningar och här förmedlas särskild kunskap om hur riskbedömningar som handlar om personförflyttningar kan utföras. I guiden ges också vägledning om åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå. Guiden kan också vara av intresse för exempelvis fackliga företrädare, skyddsombud och arbetsgivarorganisationer samt företagshälsan och annat expertstöd. 

Till guiden för säkra personförflyttningar