Säkra personförflyttningar blir forskningsbaserad guide till stöd för arbetsplatser inom hälso- och sjukvård

Av de risksituationer som kan uppstå för personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och som kan leda till arbetsskador, är personförflyttningar en av de vanligaste.

Arbets- och miljömedicin vid Region Östergötland har under ett flertal år bedrivit forskning om arbetsskador, risksituationer, patientsäkerhet och arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Sedan 2018 har forskningen haft ett särskilt fokus på personförflyttningar. Nu får forskargruppen, ledd av Charlotte Wåhlin, i uppdrag att ta fram en forskningsbaserad guide för hur arbetsplatser kan arbeta såväl strategiskt som praktiskt för säkrare personförflyttningar.

Charlotte Wåhlin
Charlotte Wåhlin, arbetsmiljöforskare vid Linköpings Universitet och projektledare för vägledningen. Foto: Lisa Öberg.

– Vår forskargrupp är glada för att ha fått det viktiga uppdraget att skriva en forskningsbaserad guide för personförflyttningar. Det finns många risker i arbetsmiljön som medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg behöver hantera dagligen. Personförflyttningar och lyft är en riskfylld situation där både arbetsskador och vårdskador kan uppstå. Det behöver vi förebygga, säger Charlotte Wåhlin som är arbetsmiljöforskare och ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping och vid Linköpings Universitet.

Experter och praktiker arbetar i samverkan för att minska risker och samtidigt öka patientsäkerheten

Arbetet med att ta fram guiden kommer att ledas av Charlotte och i teamet ingår också Sebastian Buck, ergonom och doktorand, Jenni Fock, utvecklingsstrateg och legitimerad sjuksköterska, Emma Nilsing Strid, forskare och legitimerad fysioterapeut, Maria Andreassen, forskare och legitimerad arbetsterapeut samt Jan Sandqvist, forskare och leg arbetsterapeut Linköpings Universitet. Experter och praktiker kommer också att knytas till arbetet form av referensgrupper. Arbetet med vägledningen drar i gång i januari nästa år. I oktober samma år kommer den att publiceras i samband med att EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” avslutar sitt sista temaår som är just ”Säkra personförflyttningar”.

– Förhoppningen är att en praktiknära guide på sikt ska leda till minskad arbetsrelaterad ohälsa till följd av risksituationer med personförflyttningar, men också ökad patientsäkerhet, säger Liv Nilsson som är myndighetens processledare för arbetet.

Guiden kommer att bland annat att belysa arbetsskadeläget, betydelsen av det förebyggande arbetet och samverkan, metoder för kartläggning och riskbedömning, utbildningsfrågor, olika typer av åtgärder och arbetsutrustning. Vägledningen riktar sig till chefer, medarbetare och skyddsombud.

Mer information

Säkra personförflyttningar – projektsida

Region Östergötland – läs mer om forskningen

Nyheter om projektet