Bild på två personer i industrimiljö.

Uppdrag: Främja utbildning för arbetsmiljöingenjörer

Vi följer och främjar företagshälsans utveckling. Ett identifierat behov är att utveckla nya relevanta utbildningar för arbetsmiljöingenjörer.

Sedan 2020 arbetar vi med fyra lärosäten (Mitthögskolan, Kungliga Tekniska högskolan, Göteborgs universitet och Karolinska institutet) för att utveckla utbildning på flera nivåer och med olika inriktningar. Vi skapar förutsättningar för samarbete mellan de fyra universiteten och förser också intressenter med inblick i vad som sker och möjlighet att delta i arbetet på olika sätt.

Startade utbildningar

Arbetet har bland annat resulterat i ett magisterprogram mot arbetsmiljöingenjör, ett magisterprogram mot arbetsmiljöstrateg, samt ett antal fristående kurser. Planering för ytterligare ett program, kandidatprogram och magisterprogram pågår.

Samarbetsgrupp för kontinuerlig kompetensförsörjning

Myndigheten deltar också i en samarbetsgrupp med representanter från Sveriges arbetsmiljöspecialister, Sveriges företagshälsor och ifrån parterna LO och Svenskt Näringsliv, samt några av deras ingående förbund. Syftet är att diskutera övergripande frågor som rör arbetsingenjörens roll, utbildning, kompetens och behov för att gemensamt kunna föra fram och verka för en kontinuerlig kompetensförsörjning som är anpassad efter de behov som finns.

Riktlinjer för utbildningarnas innehåll

Vi samarbetar med Myndigheten för yrkeshögskolan. Syftet är att diskutera möjligheterna att ta fram riktlinjer för övergripande innehåll i utbildningsprogrammen för arbetsmiljöingenjörer, tillsammans med samarbetsgruppen.

Vårt arbete fortgår tills vidare som en del av området ”Följa och främja företagshälsovårdens utveckling”.