Arbetet för att främja kompetensförsörjningen av arbetsmiljöingenjörer fortsätter

Vi driver sedan år 2020 ett arbete med att främja kompetensförsörjningen av arbetsmiljöingenjörer i Sverige.

Tillsammans med de fyra lärosäten vi samarbetar med (Mitthögskolan, Kungliga Tekniska högskolan, Göteborgs universitet och Karolinska institutet) gällande tekniska utbildningar har det bland annat resulterat i ett magisterprogram mot arbetsmiljöingenjör (KI/KTH), ett magisterprogram mot arbetsmiljöstrateg (Mittuniversitetet), ett antal fristående kurser vid KTH och Göteborgs universitet och ett arbete med ytterligare ett program, kandidatprogram och magisterprogram pågår.

Ny samverkansgrupp

Det har under 2023 startats upp en helt ny samverkansgrupp. Den består av representanter från Sveriges arbetsmiljöspecialister, Sveriges företagshälsor och ifrån parterna LO och Svenskt Näringsliv, samt några av deras ingående förbund. Syftet med gruppen är att diskutera övergripande frågor som rör arbetsmiljöingenjörens roll, utbildning, kompetens och behov för att gemensamt kunna föra fram och verka för en kontinuerlig kompetensförsörjning som är anpassad efter behov. Gruppen utgör kompetensråd till lärosätena och Yrkeshögskolan som också bedriver utbildning till arbetsmiljöingenjör.

Samarbete för utbildningens innehåll

Myndigheten har också, tillsammans med samverkansgruppen som nämns ovan inlett ett samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan för att diskutera möjligheterna att ta fram rekommendationer för övergripande innehåll för utbildningsprogrammen för arbetsmiljöingenjörer. Innehåll för utbildningsprogrammen för arbetsmiljöingenjörer. Vårt arbete fortgår tills vidare som en del av området ”Följa och främja företagshälsovårdens utveckling”.

Mer läsning:

Utbilda dig till arbetsmiljöstrateg – nytt magisterprogram

Främja utbildning för arbetsmiljöingenjörer

Ett startskott för att tillgodose behovet av arbetsmiljöingenjörer

Stort engagemang för att säkra kompetensförsörjning av arbetsmiljöingenjörer