Utveckla och fördjupa dig inom det tekniska arbetsmiljöområdet – ny kurs i exponeringsbedömning

Göteborgs universitet ger med start vårterminen 2021 en ny kurs inom området exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker. Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet, exempelvis som arbetsmiljöingenjörer, studenter under utbildning och andra som vill fördjupa sitt tekniska kunnande inom arbetsmiljöområdet.

I rapporten ”Företagshälsovårdens kompetensförsörjning” (Rapport FHV 2019:2) konstateras att det finns ett starkt behov kvalificerade arbetsmiljöingenjörer inom flera sektorer i arbetslivet. Den pekar också på några särskilda kompetensområden där en utveckling behövs. Ett viktigt sådant område är behovet av kompetens när det gäller utredningar av den fysiska och kemiska arbetsmiljön. Göteborgs universitet har nu utvecklat en helt ny kurs inom detta område.

Farliga exponeringar på arbetsplatser

Nu ger alltså Göteborgs universitet, från och med vårterminen 2021 den helt nya kursen ”Exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker”. Kursen ges som en fristående kurs, går delvis på distans och omfattar 15 högskolepoäng. Håkan Tinnerberg, docent och yrkeshygieniker vid Göteborgs universitet är kursansvarig. Han menar att det behövs mer kunskap om hur exponering kan påverka hälsan och många blir sjuka i onödan på grund av farlig exponering.

Bild på mansansikte– I vårt arbete på de Arbets- och miljömedicinska enheterna runt om i landet möter vi patienter med arbetsrelaterade sjukdomar. Många har utsatts för exponeringar av olika slag, något som ibland kan ge effekt först efter att man faktiskt slutat arbeta, exempelvis kronisk obstruktiv luftvägssjukdom och cancer.

Min förhoppning är att vi med denna utbildning ska få flera personer ute på våra arbetsplatser som kan göra riktiga exponerings- och riskbedömningar och förhindra att människor blir sjuka av sitt arbete, säger kursansvarige Håkan Tinnerberg, docent och yrkeshygieniker vid Göteborgs universitet.

Kursen vänder sig till studenter som är i slutet på sin utbildning, men även till yrkesverksamma som vill fördjupa sig, exempelvis arbetsmiljöingenjörer.

– Mig veterligt erbjuds det inga sådana här enskilda kurser på universitetsnivå någonstans i Sverige. De Arbets- och miljömedicinska klinikerna har gett en mätutbildning riktade till arbetsmiljöingenjörer under några år och för de utbildningarna har det funnits ett stort intresse. Dessa har dock inte getts på universitetsnivå, säger Håkan.

Han tror också att yngre studenter som önskar arbeta med till exempel miljöfrågor kan lära sig mycket på kursen.

Få en förståelse för exponeringar

Kursens innehåll utgår från människors hälsa och att vi alla exponeras, eller utsätts för, olika saker i vår dagliga miljö. Det kan vara buller, vibrationer, strålning, kemikalier eller damm. Exponeringen kan ge negativa hälsoeffekter och för att bedöma risken för hur exponering kan leda till negativa hälsoeffekter så behöver vi kunna mäta och förstå exponeringarna.

– På kursen kommer vi att lära ut hur det praktiskt går till att genomföra mätningar av olika exponeringar. Men för att kunna genomföra en riskbedömning utifrån mätningar måste mätningarna genomföras på ett sätt att de går att tolka, det behövs en god mätstrategi. Det ingår också i kursen, berättar Håkan.

För att kunna göra mätningar och tolka resultat kommer kursen också att lära ut grundläggande kunskaper om vad buller är, hur vibrationer fungerar och hur partiklar rör sig i luften. En del av detta baseras på matematiska modeller.

Kursen kommer att ges på halvtid över hela terminen. Det kommer att vara fyra intensiva veckor på campus, måndag lunch till fredag lunch, utspridda under hela terminen och däremellan kommer det att vara hemarbete. På campusveckorna kommer det att vara obligatoriska moment. Ansökan till kursen är öppen från och med 15 september till och med 15 oktober.

– Det känns väldigt spännande och roligt, framförallt är det spännande att se hur högt söktrycket kommer att bli. Vi tror oss veta att det finns ett stort intresse, men det är en sak att vara intresserad och en annan att verkligen söka och gå kursen. Just nu har vi fullt upp med att detaljplanera kursen och det kommer att bli superkul att få ge den, avslutar Håkan.

Läs mer om kursen, innehåll och hur du ansöker

Anmälan ”Exponeringsbedömningar för kemiska, biologiska och fysikaliska hälsorisker”

Information om kursen (pdf)

Fortsatt arbete för kompetensförsörjning av arbetsmiljöingenjörer

Myndigheten för arbetsmiljökunskap arbetar fortsatt för att vara en drivande och koordinerande instans för att stimulera uppbyggnad av utbildning inom i första hand det tekniska arbetsmiljöområdet. Just nu koordinerar myndigheten ett samarbete där fyra högskolor och universitet utvecklar flera utbildningsspår för att möjliggöra kompetensförsörjning inom arbetsmiljöområdet.