Den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft

Vi genomför en kunskapssammanställning som kartlägger och sammanfattar forskning om den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft.

Bakgrund

Tidigare forskning har belyst ett antal faktorer som påverkar arbetslivet för äldre medarbetare, bland annat åldersdiskriminering och negativa attityder till äldre medarbetare, förändring av kognitiv och fysisk förmåga vid stigande ålder samt sambandet mellan en god arbetsmiljö och ökningen i arbetsmarknadsdeltagande bland äldre medarbetare.

Mot bakgrund av denna forskning har Myndigheten för arbetsmiljökunskap beslutat att ta fram en kunskapssammanställning som kartlägger och sammanfattar forskning om den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft.

Syfte

Det övergripande syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga och sammanfatta den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft (55+ år). Följande temaområden är utgångspunkter för det inledande arbetet med kunskapssammanställningen:

  • Vilka huvudsakliga risker i den psykosociala arbetsmiljön kan identifieras i forskning som fokuserar på senior arbetskraft?
  • Hur påverkar digitalisering och teknisk utveckling på arbetsplatsen den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft?
  • Vilka friskfaktorer kan identifieras som gynnar den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft?

Mål

Det övergripande målet med projektet är att i januari 2022 publicera en målgruppsanpassad kunskapssammanställning som kartlägger och sammanfattar forskning om den psykosociala arbetsmiljön för senior arbetskraft.

Kunskapssammanställningen ska fungera som ett stöd för beslutsfattare, arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatsen. Projektet ska ge en ökad förståelse för hur arbetsmiljön för senior arbetskraft kan främjas och hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas. Kunskapssammanställningen ska därmed kunna användas som vägledning för att utveckla och skapa ett främjande arbetsmiljöarbete för senior arbetskraft.

Tidsplan

77%
  • play_arrowUppstart : 1 januari 2021
  • flagSlutredovisning: 14 januari 2022