Hållbar arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Inspiration, forskning och verktyg om förutsättningarna för en hållbar arbetsmiljö inom vård och omsorg.

play_circle_outline

Webbinarium: Hållbar arbetsmiljö

Vad behövs för att skapa en hållbar arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg? I det här webbinariet får du ta del av relevant forskning om nuläget och vad som kan främja en god arbetsmiljö.

Se webbinariumpå myndighetens Youtube-kanal

 

Kom igång med friskfaktorer

Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra, och presterar på arbetet. Arbetsplatser som använder friskfaktorer aktivt, systematiskt och långsiktigt har stor chans att uppnå en bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.

Läs merpå Suntarbetslivs webbplats

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. De vänder sig till alla som jobbar med arbetsmiljö i kommuner, regioner och kommunala företag.

Läs merpå Suntarbetslivs webbplats
play_circle_outline

En kartläggning av risker och utmaningar

Hur påverkas undersköterskor, sjuksköterskor och läkares hälsa av sin arbetsmiljö? Denna rapport belyser de största riskerna och utmaningarna inom den offentliga hälso- och sjukvården som personalen själv ser. Upptäck viktiga insikter om obalansen mellan krav och belöning, privatliv och arbetsliv, samt vikten av stöd från chef och ledning.

Till publikationenpå myndighetens webbplats Se filmpå myndighetens Youtube-kanal
play_circle_outline

Insatser för att förbättra arbetsmiljön med positvt utfall

Vilka interventioner har visat sig skapa friska och välmående arbetsplatser inom hälso- och sjukvården? Vi har gjort en kunskapssammanställning som visar att både individinriktade och organisationsinriktade studier kan främja medarbetares hälsa, även om effekterna är små.

Till publikationenpå myndighetens webbplats Se filmpå myndighetens Youtube-kanal

 

play_circle_outline

Att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Vilka förutsättningar är viktiga för att lyckas med projekt som syftar till att främja arbetsmiljön? Forskarna Anna Fogelberg Eriksson och Agneta Halvarsson Lundqvist berättar om tre framgångsfaktorer.

Till publikationenpå myndighetens webbplats Se filmpå myndighetens Youtube-kanal Till lärande exempelpå myndighetens webbplats

Viktigt fokusera på organisatorisk nivå

Tillsammans med medarbetarna behöver ledningen undersöka om verksamhetens organisatoriska förutsättningar medför risk för ohälsa och om det finns organisatoriska friskfaktorer som kan främja hälsan på arbetsplatsen.

Insatser inom fem områden av den organisatoriska arbetsmiljön

Arbetstidsfördelningexpand_more

Bemanna och fördela arbetet så att det inte riskerar att leda till ohälsa och sjukfrånvaro. Undersök om det finns
möjlighet för medarbetarna att själva kunna påverka arbetstidens förläggning för att gynna återhämtning och välbefinnande.

Verksamhetsdesign och arbetssättexpand_more

Organisera arbetet så att cheferna kan vara närvarande och ge stöd och återkoppling till medarbetarna. Undersök risker med ensamarbete och om det finns arbetsuppgifter som inte hör till den ordinarie yrkesrollen.

Ergonomiska förutsättningarexpand_more

Se till att lokaler och andra utrymmen är utformade efter verksamheten och inte riskerar att leda till olycksfall eller ohälsa. Tillhandahåll hjälpmedel för att minska den fysiska belastningen och it-system som är användarvänliga och anpassade efter arbetet.

Anställningsvillkor och personalpolitikexpand_more

Prioritera anställningsformer som skapar trygghet och ger medarbetarna stöd och förutsättningar för arbetet.

Organisationens etiska miljöexpand_more

Se till att det finns tillräckliga resurser för medarbetarna att utföra arbetet i linje med sina egna värderingar. Skapa en samsyn kring etiska principer och ge de anställda stöd i etiska frågor och vid etiska dilemman.

Till publikationen i sin helhetpå myndighetens webbplats

Denna sida bygger på resultat från två regeringsuppdrag: