Pilottesterna förbättrade guiden

Arbetet med vår senaste forskningsbaserade guide är i slutfas och nu återstår bara språkgranskning och formgivning. En viktig del av arbetet har varit de pilottestningar som forskargruppen genomfört.

Guiden riktar sig till chefer, HR, arbetsgrupper, skyddsombud och andra nyckelpersoner och ska vara ett stöd i arbetet med att skapa en inkluderande arbetsplats för hbtqi-personer. För att säkerställa, i den mån det går, att materialet blir relevant och användbart genomförde författarna Andrea Eriksson och Sara Andersson med hjälp av Carin Hellström pilottester med några av målgrupperna för den forskningsbaserade guiden. Testerna ägde rum i januari och februari 2024 och totalt medverkande 61 personer.

Sara Andersson, fil. dr., Stockholms universitet och Högskolan Väst är en av två författare till guiden.
format_quote

Det har varit en spännande resa att se hur materialet har tagits emot och förbättrats genom testerna. De insikter och synpunkter som deltagarna bidrog med var ovärderliga och ledde till justeringar av guiden. Tack vare deras engagemang har vi utvecklat en guide som är praktiskt användbar och stödjer en inkluderande arbetsmiljö för hbtqi-personer.

Medverkande i pilottesterna

Testerna involverade deltagare från olika delar av landet, från offentlig och privat sektor samt med varierande nivåer av kunskap om hbtqi-personers arbetsmiljö. Grupperna bestod av medarbetare, chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR-representanter som fördelades över fem grupper. Varje pilottest genomfördes under en halvdag för respektive grupp.

  • HR-roller – 12 deltagare i HR-roller från bland annat stadsledningskontor, fackförbund och ett stort internationellt företag testade specifika delar och övningar riktade till HR.
  • Skyddsombud och fackliga företrädare – 15 skyddsombud och fackliga företrädare från olika delar av landet och fackförbund som IF Metall, Kommunal och Sveriges Lärare deltog i pilottesterna för deras målgrupp.
  • Lärosäte – En mångsidig grupp bestående av en hr-representant, en personalchef, en person med ansvar för likabehandlingsfrågor samt två studentrepresentanter testade övningar riktade till chefer och ledningsgrupper.
  • Storstadskommun – En grupp bestående av 10 undersköterskor samt chefer deltog för att prova och reflektera kring övningar riktade till arbetsgrupper.
  • Storstadskommun – 19 socialsekreterare deltog för att testa och utvärdera övningar och innehåll riktade till arbetsgrupper.

Resultat och justeringar

När pilottesterna var avslutade reviderades guiden utifrån deltagarnas synpunkter. I guidens finns reflektionsövningar och exempel som syftar till att användaren lättar ska till sig och omsätta innehållet i guiden i praktiken. Pilottesterna ledde bland annat till förändringar i reflektionsövningarna med förtydligande och ändringar i formuleringar utifrån hur övningarna uppfattades av deltagarna.

Testerna bidrog även till att delar av guiden omarbetades för att bli mer pedagogisk, till exempel med fler läsanvisningar. Materialet strukturerades även om en del, exempelvis bytte en del av övningarna plats för att ge en lättare översikt av materialet.

Stockholm Pride och översättning

Lansering och spridning av guiden sker till hösten. Men vi kommer att ”smygstarta” med några aktiviteter där mer information om guiden kommer att ges, bland annat den 31 juli då vi medverkar med ett seminarium under Stockholm Pride.

Myndigheten har även till uppgift att följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor inom Europa och internationellt. Eftersom det finns ett stort intresse för frågorna i Europa kommer vi att översätta materialet till engelska.