Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

Inom projektet ”Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid” sammanställer och redovisar vi friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Friskfaktorerna ska kunna bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Detta är ett regeringsuppdrag som genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket.

 

Bakgrund

Mycket i det traditionella arbetsmiljöarbetet har fokuserat på risker och problem, men arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador utan också vara ett hälsofrämjande arbete som skapar en god hälsa. Därför har vi fått i uppdrag  från regeringen att sammanställa och redovisa friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Det innebär att utgångspunkten är det som är bra och fungerar på arbetsplatsen, i stället för att fokusera på problemen. Med friskfaktorer menas faktorer som har utgångspunkt i det som fungerar bra och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö. I direktivet till uppdraget framgår det tydligt att vi ska utgå och fokusera på det friska och tänka främjande i stället för att bara utgå ifrån att lösa problem. Uppdraget genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket och projektgruppen består av medarbetare från Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
- Det är viktigt att sammanställa och kartlägga vilka faktorer som får oss att må bra i vår arbetsmiljö och att vi trivs på vårt arbete. Vi tillbringar en stor del av vår tid och vårt liv på våra arbetsplatser därför är det också viktigt att ta tillvara på och visa vad som gör att vi mår bra i vår arbetsmiljö. Anna Mannikoff, styrgruppen "Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid"
[doc title="Läs om uppdraget på regeringens webbplats" url="https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/06/uppdrag-om-friskfaktorer-som-kan-matas-och-foljas-over-tid/"]

Syfte

Vi kommer sammanställa och redovisa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Tidsplan

100%

checkDelrapportering

2020-02-21
Aug 18
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 19
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 20
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
  • play_arrowStart: 22 augusti 2018
  • checkDelrapportering: 21 februari 2020
  • flagSlutrapportering: 21 februari 2021