Vi analyserar utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och belyser arbetsmiljöns beskaffenhet och utveckling

Under vecka 38 får ett antal slumpmässigt utvalda företag och statliga organisationer samt arbetsställen i kommuner och regioner förfrågan om att ingå i en undersökning om organisering av arbete och arbetsmiljöarbete i svenskt arbetsliv 2019.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av myndigheten och vänder sig till arbetsställen med minst fem anställda. Urvalet är slumpmässigt och dras från SCB:s företagsdatabas.

– Insamlingen är den första mätningen som myndigheten gör och tillsammans med fler mättillfällen kan vi analysera eventuella förändringar över tid, säger Annette Nylund, processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Enkäten kommer även att belysa pandemins påverkan på arbetsplatsen under 2020. Denna del är av yttersta vikt för att analysera och belysa arbetsplatsernas förutsättningar inom arbetsmiljöområdet under rådande pandemi.

Annette Nylund, processledande analytiker

– Världen och det svenska samhället sätts på prov under det svåra läget med rådande pandemi. Att företag, statliga organisationer och kommunala arbetsställen lägger tid på att besvara enkäten är viktigare än någonsin för att få tillgång till statistik av god kvalitet. Vi är tacksamma för varje arbetsplats som tar sig tid och besvarar enkäten, säger Annette Nylund, processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har i uppdrag från regeringen att bland annat följa och analysera utvecklingen av arbetsmiljön inom olika branscher samt att utvärdera reformer och initiativ inom arbetsmiljöområdet. Den aktuella undersökningen täcker den del av arbetsmiljön som handlar om arbetets organisering och arbetsmiljöarbetet i svenskt arbetsliv.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. SCB samordnar systemet för den officiella statistiken i Sverige och förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. SCB arbetar på uppdrag av regeringen, myndigheter, forskare och näringsliv.

Mer information:
Läs mer om SCB