play_circle_outline

Presentation: Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande

En presentation av Karolina Parding där hon går igenom resultatet av kunskapssammanställningen som hon, Fredrik Sjögren, Christer Petersson och Niklas Pekkari författat på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Beroende på organisationsstruktur ges olika förutsättningar för medarbetares arbetsmiljö och hälsa, och för arbetsplatsens effektivitet. Det som berör den organisatoriska arbetsmiljön handlar till exempel om vilka medarbetare som ska göra vilka arbetsuppgifter och vem som styr över olika frågor eller områden.

Bakgrund

Att arbetsplatserna blir bra på att förstärka det som gör att vi trivs och mår bra på jobbet är målsättningen med resultatet av fyra projekt inom regeringsuppdraget ”Friska och välmående arbetsplatser”. Kunskapssammanställningen ”Organisering av arbetet/organisationsmodeller” är ett av fyra delprojekt som ligger till grund för genomförande av uppdraget. Projekten startades upp i mars 2019 och pågår fram till och med oktober 2019.

Läs publikationen ”Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande”

Mer information