Del 3. Hur var det på jobbet idag?

Det här är en artikelserie i sex delar som baseras på regeringsuppdraget ”Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser” och intervjuer med personer som reflekterar över innehållet i rapporten. I den tredje delen möter vi Andreas Wallo och Daniel Lundkvist, båda erfarna forskare inom ledarskapsområdet.

Med 376 000 chefer och arbetsledare finns det förstås alla möjliga, och omöjliga, typer av chefer. Om några vet detta är det erfarna forskare inom ledarskapsområdet. Två sådana hittar vi vid Linköpings universitet. Andreas Wallo, filosofie doktor och biträdande professor i pedagogik, och Daniel Lundkvist, filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik.

Som en del i regeringsrapporten ”Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser” gjorde de en kunskapssammanställning av den forskning som finns om ledarskap som kan vara bra för hälsa och välbefinnande.

Andreas Wallo, filosofie doktor och biträdande professor i pedagogik, och Daniel Lundkvist, filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet.

Andreas Wallo, hur var det på jobbet idag?

– Jo, det var faktiskt en lite annorlunda, men bra, dag idag. Jag hade väldigt få möten inbokade och kunde ägna stor del av dagen åt analys av intervjuer som vi gjort i ett forskningsprojekt. Sådana dagar är rätt sällsynta i det ”nya normala” med fullt distansläge i undervisning och mängder av digitala möten med kollegor. Jag fick med andra ord en paus från flitigt yttrade frågor som ”ser ni min skärm nu?, ”hörs jag?” eller ”kan du göra mig till co-host?”.

Daniel Lundkvist, hur var det på jobbet idag?

– Jo, idag var en hektisk dag. Vi är i inledningen av datainsamling i ett forskningsprojekt som kräver ganska mycket planering med deltagande verksamheter, så då blir det många men ofta ganska korta möten. Detta varvas med undervisning som i dagsläget helt sker på distans. Det kräver lite eftertanke när jag inte har studenterna framför mig på samma sätt som i sal.

Efter sin kunskapssammanställning, och ett arbetsliv fyllt av ledarskapsfrågor, ser Andreas och Daniel ledarskapets betydelse – och vilka ledarstilar som lyfts fram som bättre än andra ur hälsofrämjande perspektiv.

– Framförallt så är det två ledarstilar som lyfts fram, transformativt ledarskap och stödjande ledarskap, berättar de.

Transformativt ledarskap

Låt oss börja med transformativt ledarskap.

– Det är i sig en stil som består av ett antal olika beteenden. Man brukar prata om idealiserad påverkan, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuell omsorg. Det handlar helt enkelt att ledaren är karismatisk och använder olika visioner för att på något vis vägleda medarbetarna. Man stimulerar också medarbetarnas egna kreativa förmågor, alltså att ledaren säger och hanterar de individuella olikheterna och får medarbetaren att känna sig sedd av den egna chefen, berättar Andreas Wallo.

Den andra ledarstilen som lyfts fram, stödjande ledarskap, är egentligen inte en traditionell ledarskapsteori.

– Den är mer empiriskt grundad inom fältet för hälsa och arbete. Det är ett antal olika faktorer som vi känner till sedan tidigare som är relevanta och sätts ihop som ett ledarskapsbegrepp. Vad det handlar om är att man upplever sig bli rättvist behandlad, att man känner att man får uppmärksamhet och respekt av sin närmsta chef eller ledare, att man känner att man får stöd för att genomföra uppgifter och stöd för att klara av livet så att säga.

Men, det finns alltid ett men

Men. Det finns alltid ett men. Andreas Wallo och Daniel Lundkvist betonar att det inte finns ett svart bälte i ledarskap som passar överallt. Ledarskap måste alltid anpassas efter situationen. Det är en sak att vara restaurangchef på Kalles korvbar med nio anställda och en annan att vara det på, till exempel, industrikoncernen Sandvik med huvudkontor i Stockholm, verksamhet i 130 länder och uppåt 40 000 anställda.


Hur var det på jobbet idag?

Det här är en artikelserie i sex delar som baseras på regeringsuppdraget ”Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser” och intervjuer med personer som reflekterar över innehållet i rapporten.

Texter och intervjuer är gjorda av journalisten Ola Liljedahl.

Mer om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser