Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

166 träffar(sida 1 av 17)

Forskning om säkra personförflyttningar blir ny vägledning till stöd för arbetsplatser inom hälso- och sjukvård och omsorg

Av de risksituationer som kan uppstå för personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och som kan leda till arbetsskador, är personförflyttningar en av de vanligaste. Arbets- och miljömedicin vid Region Östergötland har under ett flertal år bedrivit forskning om arbetsskador, risksituationer, patientsäkerhet och arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Sedan 2018 har forskningen haft ett särskilt fokus på personförflyttningar. Nu får forskargruppen, ledd av Charlotte Wåhlin, i uppdrag att ta fram en vägledning för hur arbetsplatser kan arbeta såväl strategiskt som praktiskt för säkrare personförflyttningar.

Användbara riktlinjer för dig som arbetar inom företagshälsovård

Tillsammans med både forskare och praktiker har vi hittills tagit fram sju riktlinjer som spänner över olika kunskapsområden inom företagshälsovård. Syftet med riktlinjerna är att utgöra ett underlag och stöd för företagshälsorna att arbeta med evidensbaserade arbetssätt och metoder. Förutom företagshälsovård kan även andra aktörer inom liknande verksamhet ha nytta av riktlinjerna, bland annat personer som arbetar inom HR, chefer, skyddsombud eller andra professioner som arbetar med arbetsmiljöutveckling.

Arbetsmiljöåtgärder i det svenska näringslivet under coronapandemin

Coronapandemin har haft stor påverkan på arbetslivet och arbetstagare i Sverige, precis som i övriga världen. På ett eller annat vis har vi alla haft ett uppdrag att minska smittspridningen på våra respektive arbetsplatser. Men vilka och hur omfattande är de arbetsmiljöåtgärder som företagen vidtagit? Vi har med stöd av nyligen insamlade data sammanställt en ögonblicksbild av åtgärder under coronapandemin 2020.