3 träffar(sida 1 av 1)

Vi mäter kunskap om vad som bidrar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv

Behovet av kunskap om vilka faktorer som bidrar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv är stort. Det är viktigt att vi börjar kartlägga vad som påverkar vår arbetsmiljö. I rapporten ”Frisk och god arbetsmiljö under det senaste decenniet i det svenska näringslivet” beskriver vi frisk och god arbetsmiljö i det svenska näringslivet enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöåtgärder i det svenska näringslivet under coronapandemin

Coronapandemin har haft stor påverkan på arbetslivet och arbetstagare i Sverige, precis som i övriga världen. På ett eller annat vis har vi alla haft ett uppdrag att minska smittspridningen på våra respektive arbetsplatser. Men vilka och hur omfattande är de arbetsmiljöåtgärder som företagen vidtagit? Vi har med stöd av nyligen insamlade data sammanställt en ögonblicksbild av åtgärder under coronapandemin 2020.