Projektet är avslutat

Du kan läsa mer om resultatet på publikationssidan Samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare.

Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Genom sin roll som oberoende och sammanhållen expertresurs har företagshälsovården en unik möjlighet att se sambanden mellan hälsa och arbetsmiljö på både organisation-, grupp- och individnivå. Detta kräver en gedigen och bred kompetens inom exempelvis organisation och ledarskap, beteendevetenskap, ergonomi, medicin och rehabilitering. 

Bakgrund

För att säkerställa en tillgänglig företagshälsovård,  har vi fått i uppdrag av regeringen att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården.

attach_fileLäs uppdraget i regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Resultat

Läs rapporten om uppdraget

Tidsplan

100%
Aug 18
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 19
Feb
Mar
  • play_arrowStart: 1 augusti 2018
  • flagAvslut: 30 mars 2019