Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Genom sin roll som oberoende och sammanhållen expertresurs har företagshälsovården en unik möjlighet att se sambanden mellan hälsa och arbetsmiljö på både organisation-, grupp- och individnivå. Detta kräver en gedigen och bred kompetens inom exempelvis organisation och ledarskap, beteendevetenskap, ergonomi, medicin och rehabilitering. 

Bakgrund

För att säkerställa en tillgänglig företagshälsovård,  har vi fått i uppdrag av regeringen att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården.

attach_fileLäs uppdraget i regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Resultat

Läs rapporten om uppdraget

Type

Tidsplan

100%
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 19
Feb
Mar
  • play_arrowStart: 1 augusti 2018
  • flagAvslut: 30 mars 2019