Artificiell intelligens och robotisering i våra arbetsmiljöer

Vi genomför en kunskapssammanställning med fokus på AI, maskininlärning och robotiserings inverkan på arbetsmiljön för att bidra till att främja en god arbetsmiljö på olika arbetsplatser.

Bakgrund

Olika tekniska lösningar har under många år införts i olika stor utsträckning inom olika branscher och yrken vars syfte bland annat varit att stödja medarbetaren och i vissa fall även överta arbetsuppgifter. Utvecklingen och införandet av tekniska lösningar som till exempel artificiell intelligens (AI), maskininlärning och robotisering går snabbt och innebär ofta väsentliga förändringar i hur arbetsuppgifter utförs och arbetsmiljön utformas.

Mot bakgrund av detta har Myndigheten för arbetsmiljökunskap beslutat att arbeta fram en kunskapssammanställning som fokuserar på hur arbetsmiljön inom olika branscher och för olika yrkesgrupper förändras då till exempel AI, maskininlärning och robotisering införs.

Syfte

Syftet med projektet är att identifiera och sammanställa befintlig forskning som beskriver och analyserar hur AI, maskininlärning, robotisering och/eller liknande teknik inverkar på arbetsmiljön för de anställda inom olika branscher.

Publikation

Här hittar du kunskapssammanställningen Artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljön.

Typ

Tidsplan

100%
article

Publiicering av publikation

2022-01-27
Sep 20
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
  • play_arrowStart: 1 september 2020
  • articlePubliicering av publikation: 27 januari 2022
  • flagAvslut: 28 februari 2022