Arbetsmiljö och unga – förberedelse för arbetslivet

I detta projekt tar vi fram ett utbildningsmaterial för elever i åldern 13-16 år. Arbetet är finansierat av Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott och materialet kommer bli tillgängligt på samtliga nordiska språk.

Bakgrund

Som en del av vårt internationella uppdrag ingår vi i det Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott. Under 2019 beslutade utskottet att finansiera ett projekt i syfte att förbereda ungdomar för arbetslivet. Projektet ”Work environment and education” ämnar att producera ett utbildningsmaterial för skolungdomar i åldern 13-16 år. Materialet kommer inrikta sig på förebyggande insatser inom arbetsmiljö-området och göras tillgängligt på alla nordiska språk.

Genomförande

Vi på myndigheten för arbetsmiljökunskap har utsetts av Nordiska ministerrådet att ta fram undervisningsmaterialet. I vår projektgrupp ingår analytiker och kommunikatörer från oss, en verksam högstadielärare, en yrkesvägledare och en arbetsmiljöforskare. Det är denna grupp som kommer ta fram ramverket för utbildningsmaterialet. Projektgrupppens förslag kommer sedan utvärderas och vidareutvecklas tillsammans med högstadieelever i Sverige, för ett slutgiltig leverans till Nordiska ministerrådet.

Detta projekt är av typ:

Tidsplan

100%
  • play_arrowStart: 1 april 2021
  • checkÖversättning: 1 oktober 2022
  • articleFormgivning: 30 november 2022
  • flagAvslut: 31 maj 2023