Arbetsmiljö och utbildning – förberedelse för arbetslivet

I detta projekt tar vi fram ett utbildningsmaterial för elever födda 13-16 år. Arbetet är finansierat av Nordiska ministerrådets arbetsmiljökommitté och materialet kommer bli tillgängligt på samtliga nordiska språk.

Bakgrund

Som en del av vårt internationella uppdrag ingår vi i det Nordiska ministerrådets kommitté för arbetsmiljö. Under 2019 beslutade kommittéen att finansiera ett projekt i syfte att förbereda ungdomar för arbetslivet. Projektet ”Work environment and education” ämnar att producera ett utbildningsmaterial för skolungdomar i åldern 13-16 år. Materialet kommer inrikta sig på förebyggande insatser inom arbetmiljö-området och göras tillgängligt på alla nordiska språk.

Genomförande

Vi på myndigheten för arbetsmiljökunskap har utsetts av Nordiska ministerrådet att ta fram undervisningsmaterialet. I vår projektgrupp ingår analytiker och kommunikatörer från oss, en verksam högstadielärare, en yrkesvägledare och en arbetsmiljöforskare. Det är denna grupp som kommer ta fram ramverket för utbildningsmaterialet. Projektgrupppens förslag kommer sedan utvärderas och vidareutvecklas tillsammans med högstadieelever i Sverige, för ett slutgiltig leverans till Nordiska ministerrådet.

Tidsplan

74%
  • play_arrowStart: 1 april 2021
  • check_circleUtbildningsmaterial färdigställd: 1 november 2021
  • flagSlut: 31 december 2021