Nytt undervisningsmaterial om arbetsmiljö för högstadiet

Vi har under hösten tagit fram ett undervisningsmaterial om arbetsmiljö för högstadiet. I sex lektioner kommer elever få möjlighet att diskutera, reflektera och analysera hur arbetsmiljön påverkar hälsan.

Projektet Arbetsmiljökunskap för unga är finansierat av Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott och syftar till att öka kunskaperna om arbetsmiljö hos ungdomar i Norden. Myndigheten för arbetsmiljökunskap blev under våren 2021 utsedda att vara det land i Norden som utvecklar lektionsmaterialet som sedan kommer översättas, tillgängliggöras och spridas i samtliga nordiska länder.

Så har undervisningsmaterialet tagits fram

Undervisningsmaterialet har tagits fram av en projektgrupp bestående av:

  • Maria Guldbrandsson, högstadielärare vid Kunskapsakademin i Sundsvall
  • Viktoria Olsson, studie- och yrkesvägledare på Guteskolan och Innovitaskolan i Visby
  • David Hallman, universitetslektor och docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
  • Robert Ljung, analytiker vid myndigheten
  • Sverre Lundqvist, kommunikatör vid myndigheten

Högstadielärare Maria Guldbrandsson och studie- och yrkesvägledare Viktoria Olsson har tagit fram lektionernas upplägg och övningar. De har även ansvarat för att testa lektionerna på elever på högstadieskolorna som de arbetar vid för att få med elevernas synpunkter och perspektiv på tilltänkt upplägg.

Docent David Hallman har fungerat som vetenskaplig rådgivare och säkerställt att fakta och kunskap som förmedlas grundar sig i vetenskap och evidens om arbetsmiljö, och han är även med i filmade sekvenser i några av lektionerna.

Analytiker och kommunikatör vid myndigheten har drivit projektet framåt och producerat grafiskt material som film, foto, grafik och övningsmaterial.

Robert Ljung

– Att förbereda unga inför arbetslivet är en uppgift som är väldigt angeläget eftersom vi vet att många unga ofta råkar ut för olyckor på arbetsplatser. I gruppen som arbetet med detta har vi haft ett nära samarbete med skolan, både pedagoger och elever, vilket borgar för att det kommer till användning i praktiken, säger processledande analytiker Robert Ljung.

Syfte och upplägg

Undervisningsmaterialet består av sex lektioner om arbetsmiljö som syftar till att genom filmer, övningar och samtal få högstadieelever att diskutera, reflektera och analysera vad arbetsmiljö är och hur det påverkar deras fysiska och psykiska hälsa. För att lärare på ett enkelt sätt ska kunna använda presentationsmaterialet så finns en handledning till varje lektion med förberedelser, instruktioner och mallar för övningsmaterial tillgängliga i anslutning till lektionerna.

Lansering under 2023

Arbetet med framtagandet är i slutfasen och översättningsarbetet är just påbörjat. Undervisningsmaterialet kommer släppas under 2023.

Läs mer om projektet – arbetsmiljö och unga – förberedelse för arbetslivet.