Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

4 träffar(sida 1 av 1)

Ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation

Finns det ledarskapsbeteenden som kan höja medarbetarnas välbefinnande och prestation i en organisation och finns det ledarskapsbeteenden som har negativ påverkan på dessa? Vad kan förebygga och motverka destruktivt ledarskap och vilka organisatoriska förutsättningar kan i stället hjälpa ledaren att utöva ett konstruktivt ledarskap?