Företagsläkare med kund

Samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare

Vi har fått i uppdrag av regeringen att samordna insatser för att främja företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare.

Bakgrund

Behovet av kompetensförsörjning avseende läkare inom företagshälsovården har varit en utmaning under en längre tid men har på senare tid blivit alltmer akut då medelåldern hos läkarna i dag är hög, med förestående väntade pensionsavgångar. Enligt ett flertal utredningar kan flera av de utmaningar som ligger till grund för det ansträngda läget när det gäller kompetensförsörjningen kopplas till den aktuella och sedan en längre tid tillbaka rådande utbildningssituationen.

I november 2021 fick vi på Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare och fungera som en sammanhållande instans för att samla information och stimulera förekomsten av relevanta utbildningsinsatser inom området. Uppdraget sker i samverkan med Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet.

Läs mer om regeringsuppdraget på Regeringskansliets webbplats

Syfte

Myndigheten kommer samla olika aktörer, koordinera nätverksbygget och samordna insatserna för att sedan föreslå hur ansvaret kan lämnas över till lämplig aktör.

Tidsplan

100%
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
  • play_arrowStart: 1 januari 2022
  • flagAvslut: 22 februari 2024