Evidensbaserad praktik i företagshälsovården – mobbning och kränkande särbehandling

I syfte att stödja evidensbaserad praktik inom företagshälsovården tar myndigheten inom ramen för detta projekt fram en riktlinje inom området mobbning och kränkande särbehandling.

Bakgrund

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har ett generellt uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling. En central del i detta uppdrag är att utveckla och sprida riktlinjer för en evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. För närvarande finns fem riktlinjer framtagna; förebygga och hantera alkoholproblem på arbetsplatsen, genomförande av hälsoundersökningar, förebygga och hantera psykisk ohälsa, exponeringsmätning av buller samt förebygga och hantera ländryggsproblem. Dessa är utvecklade i samarbete mellan forskare och praktiker under ledning av Karolinska Institutet mellan 2014 och 2017. Från och med 2018 har det nationella riktlinjearbetet för företagshälsovården övertagits av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Under 2020 ska nu myndigheten ta fram nya riktlinjer inom två olika områden; synergonomi samt mobbning och kränkande särbehandling.

Syfte

Syftet med riktlinjearbetet och samtliga riktlinjer är att stödja evidensbaserad praktik, EBP, inom företagshälsovården. I evidensbaserad praktik strävar man efter att utredning och insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, som hämtas från forskning, från den enskilde och från praktiken. Genom att arbeta evidensbaserat inom företagshälsovården ökar man möjligheterna att hjälpa individer och organisationer.

Mål

Målet med den nya riktlinjen inom området mobbning och kränkande särbehandling är att den ska:
  • vara utformad för att kunna användas för att förebygga, identifiera och åtgärda mobbning och kränkande särbehandling bland medarbetare,
  • vara utformad för att kunna användas inom olika branscher på olika nivåer,
  • vara begripligt skriven och enkla att använda i samarbetet mellan företagshälsan och arbetsplatsen,
  • vara utformad med fokus på hur metoderna och arbetssätten bör införas och tillämpas i den dagliga verksamheten.
Riktlinjens innehåll ska baseras på aktuellt forskningsläge, praktiskt och professionellt kunnande och erfarenhet, lagar, standarder och andra krav som är relevanta inom området.

Tidsplan

100%
Jun 20
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
  • play_arrowStart: 1 juni 2020
  • flagAvslut: 30 juni 2021

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /www/webvol13/ar/d4kww26fwm09qb4/mynak.se/public_html/wp-content/plugins/sbc-projects/assets/functions.php on line 432