Dekorationsbild

Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser

Kunskapssammanställningen om organisatorisk förändringskompetens identifierar vilka faktorer som i forskning beskrivs som viktiga för att skapa hög förändringskompetens på arbetsplatser.

Med förändringskompetens avses organisationens förmåga att utnyttja befintlig kompetens och förmågan att utveckla och använda nödvändig kompetens för att möta behoven av förändring. Kompetensen kan finnas i enskilda individer, i grupper eller i organisationen som helhet. Oberoende av vilka arbetsmiljötrender som får genomslag i Sverige behöver arbetsplatserna förändringskompetens för att kunna hantera och dra nytta av de nya förutsättningarna.

”Saker och ting förändras snabbt i arbetslivet och det påverkar oss på många olika sätt. Då kan man fundera på vad är förändringskompetens och vem är det som ska ha förändringskompetens?”
Cathrine Reineholm, Linköpings universitet

Bakgrund

Utifrån regeringsuppdraget ”Framtidens arbetsmiljö i Sverige” sammanställs den senaste forskningen inom området för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Kunskapssammanställningen ”Organisatorisk förändringskompetens” är ett av många delprojekt som ligger till grund för genomförande av uppdraget.

Syfte

Kunskapssammanställningen ”Organisatorisk förändringskompetens” identifierar vilka faktorer som i forskning beskrivs som viktiga för att skapa hög förändringskompetens på arbetsplatser.

Resultat

Nu finns kunskapssammanställning Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser att ladda ner.

Tidsplan

100%

checkAvrapportering

2020-02-20
Jun 18
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 19
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 20
Feb
Mar
Apr
Maj
  • play_arrowStart: 1 juni 2018
  • checkAvrapportering: 20 februari 2020
  • flagAvslut: 31 maj 2020