play_circle_outline

Presentation: Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser

Här ovan hittar du en inspelad presentation av Cathrine Reineholm där hon går igenom resultatet av kunskapssammanställningen hon och Henrik Kock författat på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

I sammanställningen har paret identifierat fyra olika områden som särskilt relevanta för förändringskompetens i organisationer: ledning, chefer och förändringsagenter samt kompetens och möjligheter till lärande i förändringsprocesser.

Bakgrund

Utifrån regeringsuppdraget ”Framtidens arbetsmiljö i Sverige” sammanställs den senaste forskningen inom området för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Kunskapssammanställningen ”Organisatorisk förändringskompetens” är ett av många delprojekt som ligger till grund för genomförande av uppdraget.

Läs publikationen ”Organisatorisk förändringskompetens”

Mer information