Ledarskap och hälsa

I kunskapssammanställningen tittar vi närmare på vilka ledarskapsbeteenden som är hälsofrämjande och som gör att vi är effektiva på jobbet.

Chefers ledarskap utgår från rätten att leda och fördela arbetet. Ledarskap kan genomföras på många olika sätt med olika typer av beteenden, något som kan tänkas få betydelse för både medarbetare och för arbetsplatsens effektivitet.

”Vi kommer att titta på studier av vilken betydelse ledarskap har för medarbetares hälsa och vilka olika ledarstilar som kan vara positiva kopplade till medarbetares hälsa, men vi är också intresserade av att titta på ledares beteenden och stilar kopplat till hälsa och kopplat till organisatoriska utfall som produktivitet och lönsamhet.”
Andreas Wallo, Linköpings universitet

Bakgrund

Att arbetsplatserna blir bra på att förstärka det som gör att vi trivs och mår bra på jobbet är målsättningen med resultatet av fyra projekt inom regeringsuppdraget ”Friska och välmående arbetsplatser”. Kunskapssammanställningen ”Ledarskap” är ett av fyra delprojekt som ligger till grund för genomförande av uppdraget.

Syfte

Sammanställa forskningen som gjorts inom detta område för att ta reda på vilka faktorer inom ämnet ledarskap som bidrar till god arbetsmiljö, hälsa och hög effektivitet på arbetsplatsen och identifiera vilka ledarskapsbeteenden som är hälsofrämjande.

Resultat

Nu finns kunskapssammanställning Ledarskap för hälsa och välbefinnande att ladda ner.

Tidsplan

100%
check

Avrapportering

2020-02-20
Jun 18
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 19
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 20
Feb
Mar
Apr
Maj
  • play_arrowStart: 1 juni 2018
  • checkAvrapportering: 20 februari 2020
  • flagAvslut: 31 maj 2020