God arbetsmiljö för hbtqi-personer – en forskningsbaserad guide till arbetsplatser

I en forskningsbaserad guide sammanställer vi kunskap för att ge stöd i arbetet med utveckling av inkluderande arbetsplatser. Materialet färdigställs våren 2024, sedan följer upprepande spridningsaktiviteter.

Bakgrund

I ett tidigare regeringsuppdrag har vi sammanställt kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation. Utifrån den kunskapssammanställningen identifierades ett behov av att ta fram ett riktat och anpassat stödmaterial för chefer, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.

Syfte

Syftet med den forskningsbaserad guiden är att sprida kunskap och tillhandahålla verktyg för att arbeta med utveckling av en inkluderande arbetsplats. Kunskapen ska anpassas för att kommuniceras till yrkesgrupper som HR, chefer och skyddsombud.

I uppdraget ingår också att sprida kunskapen, så att den kan utgöra ett stöd för arbetsgivare, HR-aktörer och skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser. Projektmål är att producera stödmaterial anpassade för chefer, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda i form av utbildningsmaterial och exempelvis checklistor som kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tidsplan

77%
check

Publicering av publikation

2024-05-31
Mar 23
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
  • play_arrowStart: 21 mars 2023
  • checkPublicering av publikation: 31 maj 2024
  • flagAvslut: 1 oktober 2024