Inkluderande arbetsplatser för hbtqi-personer – en forskningsbaserad guide

I en forskningsbaserad guide sammanställer vi kunskap för att ge stöd i arbetet med utveckling av inkluderande arbetsplatser. Lansering av materialet sker i början av 2024.

Bakgrund

I ett tidigare regeringsuppdrag har vi sammanställt kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation. Utifrån den kunskapssammanställningen identifierades ett behov av att ta fram ett riktat och anpassat stödmaterial för chefer, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.

Syfte

Syftet med den forskningsbaserad guiden är att sprida kunskap och tillhandahålla verktyg för att arbeta med utveckling av en inkluderande arbetsplats. Kunskapen ska anpassas för att kommuniceras till yrkesgrupper som HR, chefer och skyddsombud.

I uppdraget ingår också att sprida kunskapen, så att den kan utgöra ett stöd för arbetsgivare, HR-aktörer och skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser. Projektmål är att producera stödmaterial anpassade för chefer, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda i form av utbildningsmaterial och exempelvis checklistor som kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Detta projekt är av typ:

Timeline

22%
  • play_arrowStart: 21 mars 2023
  • flagSpridning av materialet: 31 mars 2024