Friska Arbetsplatser belastar rätt

Friska arbetsplatser belastar rätt 2020-2022

Tillsammans med bland annat EU-OSHA, Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter, Prevent och Sunt Arbetsliv driver vi kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt för att öka medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsbesvär.

De vanligaste arbetsrelaterade belastningsbesvären är ryggvärk och smärtor i den övre delen av kroppen. De orsakas eller förvärras främst av arbete och brister i arbetsmiljön. Fysiska, organisatoriska, psykosociala och individuella faktorer kan också vara bidragande orsaker till att besvären uppstår.

I den senaste europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (ESENER19) framkom att tre av fyra identifierade riskfaktorer är belastningsrelaterade:

 • Repetitivt arbete (hand- eller armrörelser)
 • Stillasittande arbete
 • Lyft, personförflyttning eller tunga laster

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och sjukfrånvaro idag i Europa. I Sverige upplever 15 % av arbetstagarna någon form av besvär som försämrar deras arbetsförmåga.

”Friska arbetsplatser belastar rätt” kommer att genomföras med tre olika fokus under kampanjperioden:

 • 2020: hantering av ting
 • 2021: stillasittande arbete
 • 2022: personförflyttningar

Belastningsbesvär är möjliga att förebygga och hantera

Att främja en förebyggande kultur där både arbetsgivare och arbetstagare deltar är avgörande för att åtgärda problem med arbetsrelaterade belastningsbesvär. Samarbete mellan arbetsgivare, chefer och arbetstagare skapar en gemensam förståelse för frågan och leder till varaktiga förbättringar.

Tre tips för ett framgångsrikt förebyggande arbete:

 • Riskbedömning av arbetsplatsen
  Det här är grunden för ett framgångsrikt förebyggande arbete och bör inbegripa utarbetande, bedömning och genomförande av förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder. Riskbedömningsprocessen bör regelbundet ses över och uppdateras.
 • En kombination av förebyggande åtgärder och att eliminera/kontrollera risker
  Bör ha högsta prioritet på alla arbetsplatser. Eftersom belastningsbesvär orsakas av flera olika faktorer är det bäst att ha en kombinerad strategi, som till exempel innehåller åtgärder som är inriktade på arbetsplatsen, organisationen, psykosociala faktorer och arbetstagarna.
 • Uppmuntra till arbetstagarmedverkan
  Arbetstagarna bör delta i att fastställa risker för belastningsbesvär och förebyggande lösningar för att hjälpa företag att utveckla övergripande policyer om hantering av belastningsbesvär. EU-Oshas samtalsöppnare för arbetsplatsdiskussioner om belastningsbesvär kan användas för att underlätta gruppdiskussioner på arbetsplatsen eller vid utbildning. De vanligaste arbetsrelaterade belastningsbesvären är ryggvärk och smärtor i de övre extremiteterna. Fysiska, organisatoriska, psykosociala och individuella faktorer kan bidra till att de uppstår.

Evenemang kopplat till projektet

Inga evenemang just nu.

Typ

Tidsplan

100%
check

Kampanjstart - webbinarium

2020-10-23
check

Hållbart distansarbete - webbinarium

2020-11-17
check

Utbildningswebbinarium - Hantering av ting

2021-04-13
Maj 20
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
 • play_arrowOrienterande webbinarium: 28 maj 2020
 • checkKampanjstart - webbinarium: 23 oktober 2020
 • checkHållbart distansarbete - webbinarium: 17 november 2020
 • checkUtbildningswebbinarium - Hantering av ting: 13 april 2021
 • flagAvslut: 31 december 2022