play_circle_outline

Friska arbetsplatser belastar rätt: Kampanjavslutning 18 november

Den 11 november hade vi kampanjavslut för Friska arbetsplatser belastar rätt. Välkommen att titta på webbinariet i efterhand!

Åren 2020 – 2022 har Europeiska arbetsmiljöbyrån EU-OSHA genomfört kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt för att belysa olika belastningsskaderisker i arbetslivet. I Sverige har vi valt att fokusera på tre teman; manuell hantering av ting, långvarigt stillasittande och säkra personförflyttningar

Nu är vi på väg in i en ny kampanjperiod, men innan vi går vidare knyter vi ihop säcken. I detta webbinarium blickar vi tillbaka och resonerar om vad vi har lärt oss under dessa tre år och vilka lärdomar vi tar med oss in i framtiden. Arrangörer är det svenska Focal Point-nätverket som består av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket (AV), Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, EEN, PTK, Partsrådet, Suntarbetsliv och Prevent.