Pågående och avslutade projekt med fokus på pandemins påverkan på arbetsmiljö

Under pågående pandemi har vi startat ett antal projekt för att kunna bidra med kunskap om hur pandemier påverkar arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. 

Kartläggning och analys av förutsättningar för arbete hemifrån under Coronapandemin

I rapporten har vi kartlagt och analyserat förutsättningar för arbete hemifrån under coronapandemin samt identifierat eventuella arbetsmiljörisker och andra utmaningar som finns för att kunna ha en god arbetsmiljö vid arbete hemifrån.

Mer information

Coronapandemins påverkan på verksamheten och arbetsmiljöarbetet 2020

En ögonblicksbild av vidtagna arbetsmiljöåtgärder i Sverige under 2020 med anledning av coronapandemin, med fokus på vilken näringsgren och storleksklass företaget tillhör. Rapporten innehåller analyser baserade på nyinsamlade data från det svenska näringslivet.

Mer information

Psykosociala arbetsvillkor, kompetensutveckling och balans mellan arbets- och privatliv vid distansarbete

Vi genomför en kunskapssammanställning om arbetsvillkor vid distansarbete från hemmet under pandemin med särskild inriktning på jämförelser av mäns och kvinnors villkor.

  • Redovisning: 1 februari 2022
Mer information

Arbetsmiljö i organisationer vid utbrott av epidemier och pandemier

Vi genomför en kunskapssammanställning med fokus på hur organisationers arbetsmiljö påverkas vid utbrott av epidemier och pandemier.

  • Redovisning: 28 februari 2022
Mer information

Möte med arbetsmarknads- och civilministern om förutsättningar inför återgång till arbetsplatser

Tillsammans med arbetsmarknadens parter, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket var vi inbjudna för att prata om situationen framåt på arbetsmarknaden, inför en eventuell återgång till arbetsplatser och förutsättningarna för fortsatt arbete på distans. Syftet med mötet var att dela lägesbilder, ta del av hur parterna och myndigheter bedömer situationen framöver och diskutera aktuella frågor.

Läs artikel