play_circle_outline

God jul och gott nytt arbetsmiljöår!

Skapa julstämning med hjälp av arbetsmiljökunskap. Sjung och läs mer om hur vi bidrar till att skapa friska arbetsplatser!

Tillit råder

Under 2022 sammanställde vi ledarskapsbeteenden som får oss att prestera och må bra på jobbet. Ett av de beteendena som konstaterades leda till välmående och prestation var att stimulera nya idéer genom att ”ge dem förutsättningar och handlingsutrymme att själva hitta vägar framåt för att närma sig målbilden i sitt vardagliga arbete”.

Till kunskapssammanställningen – ledarskapets betydelse för hälsa och välbefinnande

Tillit, tillit, tillit, till – till – tillit!
Tomten jobbar, ger nissarna förtroende. Ge Förtroende.
Med uppskattning tillit tar nissarna ansvar De tar ansvar.

Musik: Midnatt råder

Staffan är vårt skyddsombud

Ett skyddsombud har en viktig roll i arbetet för en bättre arbetsmiljö och representerar arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. Skyddombuden förtjänar en jullåt!

Till artikeln – skyddsombuden är bra!

Staffan är vårt skyddsombud.
Kontakta hen så gärna.
Hen hjälper dig vid tillebud.
En riskbedömningsstjärna.

Musik: Staffan är en stalledräng.

Hälsa på din kollega

Kunskap och medvetenhet om riskerna med social utsatthet, jargong, grupprocesser, vi-dom-processer, syndabockstänkande och så vidare är viktigt för både chefer, arbetsledare och medarbetare. Vi är inte ensamma om att tycka det – då riktlinjer kring hantering av kränkande särbehandling och mobbning är vår mest nerladdade publikation år efter år sedan den släpptes våren 2020.

Till Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning

Hälsa på din kollega och låt dem lustiga vara, hej!
Hälsa på din kollega. så håller de sig nog glada.
Ett litet hej eller hallå, kan göra skillnad för hur vi mår.
Hälsa på din kollega och låt de lustiga vara hej!

Musik: Hej, tomtegubbar

Ser du inte skärmen bra

Tillsammans med forskare och praktiker inom ämnet synergonomi har vi tagit fram tydliga och praktiskt användbara riktlinjer– som både förklarar hur befintliga arbetsmiljöer kan förbättras ur synergonomisk synpunkt, samt hur nya arbetsplatser kan planeras och utformas.

Till riktlinjer för synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen

Kliar ögat varje dag?
Lampans styrka är för svag.
Det finns lösningar att finna som gör ögat glad.

Musik: Ser du stjärnan i det blå

Strul, strul, hybridmöte-strul

Hybridmötet blev under året 2022 en vanlig och omfattande arbetsmiljöutmaning. Vi har ännu inte sammanställt någon forskning om det – men upplevt dess konsekvenser i praktiken vid flertal tillfällen.

Läs mer om hur hybridmöten kan bli lyckade på Suntarbetslivs webbplats,

Strul, strul, hybridmötes strul
Utgå alltid från skärmen.
De som är hemma – de hänger ej med
Om du visar på papper eller viskar bredvid.
Kamerans placering blir a och o
Så alla möten blir så bra som vi tror.

Musik: Jul, jul strålande jul

Ställ dig upp ibland på jobbet

Under åren 2020-2022 har myndigheten genom den Europeiska arbetsmiljöbyrån Friska arbetpslatser belastar rätt arrangerat och deltagit vid flertal webbinarium relaterat till stillasittande. Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär.

Läs mer om kampanjen friska arbetsplatser belastar rätt.

Ställ dig upp ibland på jobbet, fa la la la la, la la la la
Sitta still är inte toppen, fa la la la la, la la la la
Ta en paus och rör på kroppen, fa la la la la, la la la la
Ställ dig upp ibland på jobbet, fa la la la la, la la la la

Musik: Deck the halls

Singalong version – sjung med själv i jullåtar om arbetsmiljö

Om jullåtarna och filmen

Medarbetare på myndigheten har tillsammans producerat, sjungit, agerat och haft väldigt roligt vid inspelningen av årets julhälsning i form av jullåtar och film.