Svensk medverkan på den internationella konferensen ”Wellbeing at Work”

Den 13-15 juni hålls den internationella konferensen "Wellbeing at work" och tema för årets konferens är "wellbeing in hectic times". Temat är högaktuellt eftersom covid-19 pandemin påverkat oss alla, både i yrkes- och privatliv, och många arbetstagare runt om i världen har upplevt ökad otrygghet på jobbet, förändrade arbetstider, arbetsrelaterad stress eller förlust av arbete.

Covid-19 är inte längre klassad som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige. Men är det verkligen bara att återgå till de förutsättningar och villkor som rådde innan pandemin?  Året konferens kommer att fokusera på hur stress och hektiskt arbete påverkar arbetsvillkor och välbefinnande för olika grupper av arbetstagare. Konferensen kommer att ge exempel på forskning, metoder och verktyg som kan användas för att upprätthålla eller förbättra välbefinnande och underlätta återhämtning.

Flera forskningsprojekt deltar från myndigheten

Deltagare som medverkar med egna presentationer har gjort en ansökan med ett ”abstract” som är en kort sammanfattning av syfte, metod, resultat och slutsats, av den forskning som hen vill presentera. Till årets konferens ansökte myndigheten om att få delta med fem presentationer som alla godkändes av kommittén som väljer ut den forskning som kommer att presenteras. Alla presentationer sker på engelska.

Annette Nylund, processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
format_quote

Det är hedrade att vi får delta med våra presentationer. Jag kommer bland annat att presentera det aktuella läget i arbetsmiljöns beskaffenhet i termer av frisk och god arbetsmiljö samt visa utvecklingen under det senaste decenniet i det svenska näringslivet, säger Annette Nylund.

Myndigheten medverkar i den vetenskapliga kommittén

Inför konferensen har unga forskare, upp till 35 år, kunnat lämna in bidrag för att delta i ”Young Researcher Award”. En vetenskaplig kommittén har sedan valt ut ett antal forskare som får möjlighet att presentera sina artiklar under konferensen och Johan Stenmark från myndigheten har inför konferensen medverkat i det här arbetet. Konferensdeltagarna röstar sedan fram den bästa presentationen och vinnaren tillkännages på konferensen.

Johan Stenmark
Johan Stenmark, processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
format_quote

Det är extra roligt att vi som myndighet fått förtroende att arrangera Wellbeing at Work 2024, som är nästa tillfälle då konferensen arrangeras, säger Johan Stenmark.

Deltagande presentationer under konferensen:

Organizational factors linked to good health and well-being: perspectives from Sweden
Medverkande: Petra Lindfors
Publikation på svenska: Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

Psychosocial Work Environment: Health and Well-being – two systematic reviews
Medverkande: Per Lytsy
Publikation på svenska: Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välbefinnande

Work environment and health in organizations in case of epidemics and pandemics caused by coronavirus
Medverkande: Anna Nyberg
Publikation på svenska:
Arbetsmiljö och hälsa i organisationer vid epidemier och pandemier orsakade av coronavirus

A healthy and good working environment drives technical innovation and productivity
Medverkande: Annette Nylund

The development over the past decade of a healthy and good working environment – the case of the Swedish business
Medverkande: Annette Nylund

Konferensen arrangeras av:

  • Central Institute for Labor Protection – National Research Institute (www.ciop.pl/en)
  • Partnership for European Research in Occupational Safety and Health, PEROSH (www.perosh.eu)