Vi samverkar med arbetsmarknadens parter, forskare och andra myndigheter

Anna Mannikoff är ställföreträdande generaldirektör för myndigheten. Hon är även samordnare för enheten som arbetar med analys och utvärdering. Ett arbete där både utmaningarna och charmen hittas i att det kan vara högt såväl som lågt.

– Arbetet kan innefatta allt från juldekorationer på kontoret till detaljer i projekt med en uppdragstagare där det kanske inte funkar, uppstår konflikt eller liknande, säger Anna.

I sin roll som funktionssamordnare för analys och utvärdering ansvarar Anna bland annat för att planera den bemanning som behövs i de olika projekt som myndigheten genomför.

– Jag fördelar projekten och sen är det en stor del som handlar om att stötta processledarna och om att följa upp arbetet.

Läser rapporter och diskuterar spridning av kunskap

När projektplanen sedan är uppsatt blir Annas roll i processen en annan. Då handlar det om att finnas tillgänglig vid behov samt vara behjälplig om det uppstår något strul i processen.

– Om de händer något med uppdragstagarna vi har eller om vi behöver ändra något som går ifrån plan för mycket till exempel, då stämmer processledarna av det med mig. Sen har vi även sporadiska uppföljningar men ofta då på processledarnas initiativ.

Anna är också delaktig i slutfasen av ett projekt, när det finns ett utkast till en rapport.

– Vi har då en intern kvalitetsgranskning som jag brukar vara med och läsa. Jag är även med och diskuterar lite i slutfasen, till exempel om hur den ska spridas.

Vad är det bästa med dina arbetsuppgifter på myndigheten?

format_quote

Det är kul att följa projekten och att få stötta processledarna. Sen tycker jag också att det är väldigt roligt med de externa kontakterna som vi har samt att samverka med andra myndigheter. Men även den samverkan vi har med arbetsmarknadens parter och forskare.

Vad skulle du säga är den största utmaningen i ditt arbete?

– Att det kan vara något splittrande med tanke på att jag jobbar både på en strategisk samt en ganska operativ nivå. Det kan vara både högt och lågt, allt från juldekorationer på kontoret till detaljer i projekt med en uppdragstagare där det kanske inte funkar, uppstår konflikt eller liknande. Men samtidigt är det de som är charmen med mitt jobb, att det är både högt och lågt. Jag får en väldigt bra helhetsbild av verksamheten.

Projekt om hur stress påverkar vissa grupper

Ett aktuellt projekt som myndigheten tilldelades av regeringen i somras är ett projekt som ska undersöka vissa specifika gruppers utsatthet för stress. Grupper i form av etnicitet, hudfärg, religion eller andra trosuppfattningar.

– Det är spännande med den här uppstarten. Både spännande och ibland frustrerande då det gäller att få koll på kunskapsläget och en översiktlig bild av vad man vet någonting om.

Enkelt förklarat är att det i uppstarten av ett projekt som detta är två delar som är primära. Att sammanställa kunskap för att sedan ta fram rekommendationer baserat på kunskapen.
Först och främst gäller det alltså att få koll på kunskapsläget. Vem kan något om det här inom forskning och vad finns det för experter på ämnet. Sen tittar vi även på om det redan finns kunskap att sammanställa inom området för att alltså efter det ta fram rekommendationer baserat på den här kunskapen.

– I projektet om hur stress påverkar blir då frågan, vad kan arbetsgivare göra för att stötta personer som känner stress utifrån de här omständigheterna och situationerna.

Flera pågående projekt om hur arbetsplatser påverkats av corona-pandemin

Vi har för tillfället flera aktivt pågående projekt inom arbetsmiljö, som ni kan läsa mer om på vår hemsida. Men vilket projekt väljer Anna att lyfta som lite extra intressant?

– Det corona-uppdrag som vi bedriver tycker jag är intressant och i det finns flera delprojekt som ska bli spännande att följa. Ett som jag tycker ska bli lite extra kul att följa är det som handlar om lärare och skolan. Hur har lärare och rektorer upplevt arbetsmiljön under corona-pandemin? Det ska bli jättespännande.

Läs mer – Coronapandemins påverkan på arbetsmiljö

Projekt om undervisningsmaterial för högstadieelever

– Sen pågår också ett annat projekt som nu är i spridningsfasen vilket även det är kopplat till skolan och handlar om undervisningsmaterial för högstadieelever samt ungdomar om arbetsmiljö. Vi kommer börja med att sprida detta under inledningen av nästa år. Det känns väldigt roligt och viktigt då det är ett något udda projekt för oss. Vi når ut till en lite annan målgrupp.

– Jag arbetade på Skolverket i många år, som bland annat utredare på analysavdelningen, vilket kan vara anledningen till att just dessa projekt som är kopplade till skolan är de jag tar upp, avslutar Anna med ett skratt.

Läs mer – Arbetsmiljö och unga – förberedelse för arbetslivet


Vad gör en funktionssamordnare?

  • Planerar bemanning
  • Fördelar projekt
  • Stöttar medarbetare (processledare och kommunikatörer
  • Följer upp arbetet och arbetsmiljön
  • Samverkar
  • Ingår i myndighetens ledningsgrupp