Framtidens arbetsmiljö i Sverige

I regleringsbrevet för 2018 gav regeringen oss i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning om framtidens arbetsliv och utifrån vår sammanställning utforma fördjupade kunskapsöversikter på utvalda områden. I uppdraget ingick också att identifiera kunskapsluckor. I föreliggande rapport redovisar vi detta uppdrag.

Mer om framtidens arbetsmiljö i Sverige

  Övrigt

  Typ av publikation

  Kategorier

 • Beteckning

  Rapport KS 2020:1

 • Publicerad

  24 februari 2020