2 träffar(sida 1 av 1)

Framtidens arbetsmiljö i Sverige

I regleringsbrevet för 2018 gav regeringen oss i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning om framtidens arbetsliv och utifrån vår sammanställning utforma fördjupade kunskapsöversikter på utvalda områden. I uppdraget ingick också att identifiera kunskapsluckor. I föreliggande rapport redovisar vi detta uppdrag.

  • Publicerad2020/02/24
  • |
  • Typ av publikation
  • |
  • Kategorier
    • Digitalisering