Företagshälsovårdens riktlinjer för evidensbaserad praktik

Intresset för utredning och insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap är stort, både inom branschen men även från beställarna av tjänster. Det finns behov av att utveckla och sprida riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården.

Bakgrund

I syfte att utföra insatser på ett likartat sätt inom företagshälsovården, men även för att sprida kunskap om de senaste rönen hos arbetsgivarna, har Myndigheten för arbetsmiljökunskap fått i uppdrag från regeringen att sprida dessa riktlinjer.

attach_fileLäs uppdraget i regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Resultat

Uppdraget har rapporterats till regeringen och fem evidensbaserade riktlinjer har skapats upp tillsammans med enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Karolinska Institutet. Arbetet med att sprida dessa till företagshälsovården pågår.

Till de färdigställda riktlinjerna för företagshälsovården

Läs rapport om riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården

Tidsplan

100%
Jun 18
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 19
Feb
Mar
  • play_arrowStart: 1 juni 2018
  • flagAvslut: 31 mars 2019