Psykosocial arbetsmiljö

Kunskapssammanställningen ”Psykosocial arbetsmiljö” sammanställer redan gjorda studier inom ämnet för att få en systematisk översikt om vad det finns för forskning samt hur arbetsgivare kan påverka och förbättra miljön för arbetstagare.

Den psykosociala arbetsmiljön är ett brett område där bland annat medarbetares upplevelser av arbetet och andras bemötande ingår. Genom att titta på denna typ av upplevelser och lyfta dem till en organisatorisk nivå, går det att följa och studera olika mönster på arbetsplatser. Det kan till exempel handla om hur behovet av stöd ser ut, vilka möjligheter som finns till personlig utveckling, hur kulturen är på arbetsplatsen, arbetsbelastning och gruppklimat.

”Det här projektet är viktigt att genomföra för att vi ska undersöka vad det finns för forskning, hur arbetsgivare kan påverka den här miljön, och förbättra miljön för arbetstagare. En utmaning är att försöka ringa in vad en psykosocial insats är, vilka insatser det finns som kan påverka det här.”
Per Lytsy, Karolinska Institutet

Bakgrund

Att arbetsplatserna blir bra på att förstärka det som gör att vi trivs och mår bra på jobbet är målsättningen med resultatet av fyra projekt inom regeringsuppdraget ”Friska och välmående arbetsplatser”. Kunskapssammanställningen ”Psykosocial arbetsmiljö” är ett av flera projekt som ligger till grund för genomförande av uppdraget. Inom dessa områden kommer vi att ta reda på och sammanställa vilka faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser med utgångspunkt i det som fungerar bra, är effektivt och skapar arbetsglädje.

Syfte

Kunskapssammanställningen ”Psykosocial arbetsmiljö” sammanställer redan gjorda studier inom ämnet för att få en systematisk översikt.

Resultat

Nu finns kunskapssammanställning Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välbefinnande att ladda ner.

Typ

Tidsplan

100%
check

Avrapportering

2020-02-20
Jun 18
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 19
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 20
Feb
Mar
Apr
Maj
  • play_arrowStart: 1 juni 2018
  • checkAvrapportering: 20 februari 2020
  • flagAvslut: 31 maj 2020