Coronapandemins påverkan på verksamheten och arbetsmiljöarbetet 2020

En ögonblicksbild av vidtagna arbetsmiljöåtgärder i Sverige under 2020 med anledning av coronapandemin, med fokus på vilken näringsgren och storleksklass företaget tillhör.

Resultat

Kunskapssammanställningen är färdig och presenteras i en publikation. Nu påbörjas arbetet med att sprida kunskap och resultat.

attach_fileFrisk och god arbetsmiljö under det senaste decenniet (pdf) attach_fileEnkätfrågor - svensk version (Word)

Bakgrund

Vi har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. I vårt uppdrag ingår särskilt att inom arbetsmiljöområdet följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

Syfte

Syftet med denna rapport är att bidra till ögonblicksbilden av vidtagna arbetsmiljöåtgärder i Sverige under 2020 med anledning av coronapandemin, med fokus på vilken näringsgren och storleksklass företaget tillhör.

Våra analyser av arbetsmiljön syftar till att bidra med kunskap som utvecklar arbetsmiljöpolitiken så att denna kan inriktas mot att bli än mer långsiktig och strategisk inom arbetsmiljöområdet, utan att mista sin skärpa i dagsaktuella arbetsmiljöfrågor.

Frågeställning

Coronapandemins påverkan på verksamheten och arbetsmiljöarbetet under år 2020.

Mål

Analysen påbörjas år 2020 och avslutas år 2021 och resultatet presenteras i en rapport och Exekutive Summary.

Denna analys är en del av projektet ”Analys av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete”. Projektet består av fyra frågeställningar som alla redovisas i enskilda rapporter som publiceras löpande under projekttiden.

Tidsplan

100%

question_answerPresentation vid PEROSH-seminarium

2021-09-29

checkPublicering av delanalys

2021-10-14

question_answerWebbinarium

2022-03-17
Jul 20
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
  • play_arrowUppstart: 1 juli 2020
  • flagPublikation: 10 september 2021
  • question_answerPresentation vid PEROSH-seminarium: 29 september 2021
  • checkPublicering av delanalys: 14 oktober 2021
  • question_answerWebbinarium: 17 mars 2022

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: