Filter

2 träffar(sida 1 av 1)

Arbetsmiljö och unga – förberedelse för arbetslivet

I detta projekt tar vi fram ett utbildningsmaterial för elever i åldern 13-16 år. Arbetet är finansierat av Nordiska ministerrådets arbetsmiljökommitté och materialet kommer bli tillgängligt på samtliga nordiska språk.

Friska Arbetsplatser belastar rätt

Friska arbetsplatser belastar rätt 2020-2022

Tillsammans med bland annat EU-OSHA, Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter, Prevent och Sunt Arbetsliv driver vi kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt för att öka medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsbesvär.