Filter

4 träffar(sida 1 av 1)

Frisk och god arbetsmiljö under det senaste decenniet

Rapporten presenterar fem olika analytiska indikatorer (mått) på organisatorisk nivå, fyra av dem belyser frisk och god arbetsmiljö och den femte belyser anställningsformer under det senaste decenniet i det svenska näringslivet, i låg- och högkonjunktur.