Filter

2 träffar(sida 1 av 1)

Frisk och god arbetsmiljö under det senaste decenniet

Rapporten presenterar fem olika analytiska indikatorer (mått) som belyser arbetets organisering under det senaste decenniet i det svenska näringslivet, i låg- och högkonjunktur.

  • Pågår till 24 maj 2022
  • |
  • Detta projekt är av typ: