play_circle_outline

Presentation: Framtidens arbetsmiljö – anställningsformer

En presentation av Gunnar Aronsson där han går igenom resultatet av sin del av kunskapssammanställningen som författats på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Hur ser exempelvis de vetenskapliga beläggen ut för samband mellan tidsbegränsade anställningsformer och ohälsa i vid mening? Det var en av frågeställningarna som låg till grund för uppdraget.

Kunskapssammanställningen ”Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer” innefattar de tydligaste trenderna som påverkar arbetsmiljön på våra svenska arbetsplatser, samt vilka som främst berörs av dessa. Denna presentation tar upp avsnittet om anställningsformer.

Bakgrund

Vi har av regeringen fått i uppdrag att sammanställa den senaste forskningen inom området ”Framtidens arbetsmiljö i Sverige”. Detta projekt är ett av flera delprojekt som ligger till grund för genomförandet av uppdraget.

Mer information