play_circle_outline

Presentation: Framtidens arbetsmiljö – trender

En presentation av Jörgen Eklund där han går igenom resultatet av sin del av kunskapssammanställningen som författats på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Kunskapssammanställningen ”Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer” innefattar de tydligaste trenderna som påverkar arbetsmiljön på våra svenska arbetsplatser, samt vilka som främst berörs av dessa.

– Det är viktigt att titta på trenderna för arbetsmiljön så att vi kan förbereda oss inför det framtida arbetslivet och den framtida arbetsmiljön. Arbetsmiljön är väldigt viktigt för företag, deras produktivitet, kvalitet och lönsamhet och arbetsmiljön är också väldigt viktigt för individernas hälsa och välbefinnande. Men det är inte helt enkelt att sammanställda kunskap om trender eftersom det finns ett begränsat antal studier om framtidens arbetsmiljö i den vetenskapliga litteraturen, säger professor emeritus Jörgen Eklund, KTH.

Bakgrund

Vi har av regeringen fått i uppdrag att sammanställa den senaste forskningen inom området ”Framtidens arbetsmiljö i Sverige”. Detta projekt är ett av flera delprojekt som ligger till grund för genomförandet av uppdraget.

Mer information